W debacie udział wezmą eksperci:

 

  • Prof. Maciej Wojtkowski – fizyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER) – centrum MAB przy ICHF PAN
  • Prof. Natalia Marek-Trzonkowska – immunolog, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi – centrum MAB przy Uniwersytecie Gdańskim
  • Prof. Leszek Kaczmarek – biolog molekularny, dyrektor Centrum Doskonałości Badań nad Plastycznością Neuronalną i Chorobami Mózgu – BRAINCITY, centrum MAB przy Instytucie Nenckiego PAN
  • Prof. Maciej Żylicz – biochemik i biolog molekularny, prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Podczas debaty naukowcy będą rozmawiać o medycynie,  która jest obszarem interdyscyplinarnych badań naukowych dla rozwoju nowych terapii, leków, diagnostyki. W starzejących się, coraz bardziej długowiecznych współczesnych społeczeństwach rozwój medycyny ma rosnące znaczenie dla jakości życia. Ma także istotne znaczenie gospodarcze, zarówno poprzez rozwój nowych usług jak i wzrost efektywności systemu opieki zdrowotnej.

 

Spotkanie będzie prowadzić red. Edwin Bendyk, prezes Zarządu Fundacji Batorego.

 

Debatę będzie można śledzić na żywo na profilach tygodnika Polityka na platformach Facebook i YouTube:

 

debata 1080x1080 1

 

***

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.