Test

Spotkanie w Zamku Królewskim

Dr inż. Bartosz Błasiak, stypendysta programu START, spotka się w Lindau z laureatami Nagrody Nobla i kilkuset młodymi naukowcami z całego świata. Tegoroczne 71. Lindau Nobel Laureate Meeting odbędzie się w dn. 26 czerwca – 1 lipca i jest poświęcone chemii.  

Dr inż. Bartosz Błasiak, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, jeszcze w 2020 r. pomyślnie przeszedł wieloetapowy proces rekrutacji i tym samym zakwalifikował się do udziału w Spotkaniach w Lindau, które w tym roku, po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią, wracają do formy stacjonarnej. Tym samym znalazł się w gronie blisko 600 naukowców z 90 państw – studentów, doktorów i post-doców poniżej 35. roku życia, którzy wezmą udział w 71. Spotkaniu Laureatów Nagrody Nobla w niemieckim Lindau. Z młodymi naukowcami w tym roku spotka się 32 Noblistów.

Sześciodniowy program spotkania przewiduje wykłady i dyskusje panelowe, w tym roku w dziedzinie chemii. Młodzi badacze z całego świata będą mieli również okazję do zaprezentowania własnych badań, nawiązania cennych kontaktów, uczestnictwa w sesji plakatowej i indywidualnych spotkań z Noblistami.


przyciety