Seminarium „Modelowanie pola fazowego ewolucji mikrostruktury w stopach i nie tylko”

seminarium


Zaproszenie na seminarium

Data: 19 lipca 2023
Godzina: 9:30
Miejsce: Sala konferencyjna, budynek nr 2, I piętro, Wólczyńska 133, IMIF

 

Temat: „Modelowanie pola fazowego ewolucji mikrostruktury w stopach i nie tylko”

Prelegent: Prof. Hélèna Zapolsky, Uniwersytet w Rouen, Francja

 

Mikrostruktura stopów, na którą wpływają strukturalne przemiany fazowe, ma ogromny wpływ na ich właściwości mechaniczne. Hartowanie wydzieleniowe, dobrze znane zjawisko w projektowaniu stopów, obejmuje ewolucję morfologii osadu, co skutkuje złożonymi kształtami 3D. Zrozumienie tego zjawiska ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia wytrzymałości stopów przemysłowych. Aby poradzić sobie ze złożoną i nieliniową naturą ewolucji mikrostruktury, metoda pola fazowego stała się potężnym narzędziem obliczeniowym. Wykorzystuje ona dwie zmienne pola, koncentrację (zmienna zachowywana) i parametr porządku (zmienna niezachowywana), regulowane równaniami Cahna-Hilliarda i Allena-Cahna. W swoim wystąpieniu prof. Zapolsky przedstawi metodę pola fazowego i jej zastosowanie w opisie kinetyki wytrącania i wzrostu kryształów w stopach metali.

 

Prof. Hélèna Zapolsky jest znanym fizykiem teoretycznym i profesorem na Uniwersytecie w Rouen we Francji. Wniosła znaczący wkład w zrozumienie formowania się wzorów i kinetyki przemian fazowych w różnych materiałach. Jej badania obejmują wykorzystanie metod matematycznych i obliczeniowych do modelowania dynamiki nierównowagowej w złożonych systemach. Jako profesor wizytujący w E3, wnosi swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie teoretycznej fizyki ciała stałego

Zapraszamy do udziału w seminarium!