SEMINARIA ENSEMBLE3 – ZAPROSZENIE

seminaria U


Szanowni Państwo,

Centrum Doskonałości ENSEMBLE³, jako partner naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, ma przyjemność zaprosić Państwa na cotygodniowe Seminaria na UW.

Przybliżą one interdyscyplinarne badania prowadzone w jednostce, w szczególności w dziedzinie nanofotoniki, zaawansowanych materiałów i nowoczesnych technologii opartych na wzroście kryształów.

Pierwsze seminarium odbędzie się w najbliższą środę (9.11.2022) o godz. 13.30 w sali 118 na Wydziale Chemii UW.

Prelegentami będą:

  • Prof. Dr. Atsushi Nagai – Grupa Next-generation energy systems w Ensemble3 kierowana przez prof. dr. Atsushi Nagai zajmuje się syntezą i charakteryzacją nowych materiałów porowatych, głównie kowalencyjnych struktur organicznych (COF) i sprzężonych mikroporowatych polimerów (CMP) oraz ich zastosowaniem do magazynowania gazu, akumulatorów i ogniw paliwowych.
  • Dr. Oleksandr (Sasha) Malyi – Grupa Inverse materials design w Ensemble3, kierowana przez dr. Oleksandra Malyi zajmuje się rozwijaniem podstawowej wiedzy na temat właściwości materiałów na poziomie atomowym i skorelowanie ich z podstawowymi wielkościami pierwiastków w celu zdefiniowania tzw. zasad projektowania odwrotnego. Takie zasady projektowania zostaną wykorzystane do prowadzenia badań eksperymentalnych i zrozumienia fundamentalnej fizyki materiałów na poziomie atomowym.

Zapraszamy studentów poszukujących ciekawych tematów prac badawczych oraz naukowców pragnących nawiązać współpracę.

Zachęcamy do przekazania tej wiadomości potencjalnym zainteresowanym naszym seminarium.

Z pozdrowieniami,

Zespół E3