S(E3)MINARIA NA UW – NANOFOTONIKA


Centrum Doskonałości ENSEMBLE³, jako partner naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, ma przyjemność zaprosić na kolejne seminarium z cyklu spotkań „E3 na UW”.

Projekt ENSEMBLE³ jest finansowany z grantu ze środków UE, którego Wydział Chemii UW jest oficjalnym beneficjentem.

Seminaria przybliżą interdyscyplinarne badania prowadzone w jednostce, w szczególności w dziedzinie nanofotoniki, zaawansowanych materiałów i nowoczesnych technologii opartych na wzroście kryształów.

 

Prelegentami będą:

 

prof. Oleg Sidletskiy

 Grupa Monokryształów Tlenkowych kierowana przez prof. Olega Sidletskiy’ego ma za zadanie zapewnienie syntezy i charakterystyki nowych materiałów do zastosowań scyntylacyjnych i laserowych oraz opracowanie innowacyjnych technologii wzrostu, które pozwolą na optymalizację kosztów produkcji kryształów i ułatwienie transferu technologii do przemysłu.

 

dr Hafiz Muhammad Zeeshan

Ostatnie osiągnięcia w inżynierii energetyki słonecznej koncentrują się na materiałach kompozytowych i wielowarstwowych o wysoce nieliniowych właściwościach optycznych, które zwiększają wydajność konwersji światła. Celem badawczym grupy Konwersji Energii Słonecznej w ENSEMBLE³ jest opracowanie nowatorskich metod otrzymywania materiałów w obszarach fotoelektrochemii, fotowoltaiki i innych zastosowań konwersji energii. Z powodzeniem demonstrowaliśmy wykorzystanie kompozytów eutektycznych do wytwarzania wodoru w rozszczepianiu wody.

 

Zapraszamy studentów poszukujących ciekawych tematów prac badawczych oraz naukowców pragnących nawiązać współpracę.

 

16.11.2022 SEMINARIA E3 NA UW WYDARZENIE FB