Celem projektu CANVAS jest znaczące podniesienie potencjału naukowego oraz zdobycie nowych narzędzi badawczych, które przyczynią się do postępu badań nad terapią komórkową niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) zainicjowaną przez prof. Natalię Marek- Trzonkowską w ICCVS. Ważnym elementem projektu jest wspólne badanie pilotażowe, które pozwoli wybrać optymalny model badawczy dla oceny skuteczności opracowanego leczenia.   „Wszystkie zespoły w ICCVS pracują nad różnymi aspektami immunoterapii nowotworów. Wierzymy, że multidyscyplinarne podejście do badanego problemu oraz połączenie różnych punktów widzenia jest konieczne dla opracowania nowych strategii przeciwnowotworowych. Projekt CANVAS stanowi swego rodzaju platformę, która umożliwi nam dogłębne przygotowanie się do terapii raka płuca ze wsparciem międzynarodowych partnerów.” – mówi prof. Natalia Marek-Trzonkowska, dyrektor ICCVS i koordynator projektu CANVAS. ” Ponadto ten projekt to wyjątkowa okazja do nawiązania długotrwałej współpracy naukowej, której celem jest zwiększenie możliwości badawczych i innowacyjnych ICCVS.”

 

Projekt obejmuje wizyty i wymiany stażowe między partnerami mające na celu szkolenia w obszarze różnych aspektów badań nad immunologią nowotworów, letnie/zimowe szkoły naukowe i warsztaty mające na celu przekazywanie wiedzy między partnerami konsorcjum oraz utworzenie przestrzeni dla nowych innowacyjnych pomysłów badawczych. Projekt przewiduje ponadto szkolenia z kompetencji miękkich,  doskonalenie umiejętności pisania grantów oraz zarządzania badaniami, co niewątpliwie poprawi konkurencyjność ICCVS w pozyskiwaniu funduszy na dalsze badania. „CANVAS zapewni świetne możliwości rozwoju zawodowego zarówno dla naukowców, jak i menedżerów oraz administratorów badań” – mówi Izabela Raszczyk, dyrektor ds. administracji w ICCVS, zaangażowana w zarządzanie projektem CANVAS.

 

Projekt CANVAS niewątpliwie przyczyni się do podniesienia jakości badań, a także bezpośrednio wpłynie na instytucjonalną zdolność przyciągania i utrzymywania utalentowanych badaczy, wzmacniając pozycję UG jako atrakcyjnego środowiska dla wybitnych naukowców. Członkowie konsorcjum mają nadzieję, że otrzymane wyniki znacznie przybliżą ich do rozpoczęcia badań klinicznych.