National Academy of Sciences na początku maja opublikowała listę nowo powołanych naukowców, tj. 120 członków oraz 30 członków zagranicznych. Do gremium został wybrany prof. Krzysztof Palczewski. Profesor jest dyrektorem Wydziału Farmakologii na Case Western Reserve University w Cleveland (USA). Uznawany jest za światowy autorytet w zakresie biochemii wzroku. Jednym z jego najważniejszych dokonań jest m.in. skrystalizowanie i opisanie struktury rodopsyny oraz odkrycie mechanizmów powodujących prowadzącą do utraty wzroku degenerację siatkówki oka (w szczególności plamki żółtej). Jest współzałożycielem (wraz z prof. Maciejem Wojtkowskim) Międzynarodowego Centrum Badań Oka w Warszawie, centrum doskonałości finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze. W 2012 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uhonorowała go Nagrodą FNP, uznawaną za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce.

 

National Academy of Sciences jest instytucją typu non-profit, ustanowioną w 1863 roku w Stanach Zjednoczonych. Przyznanie statusu członka jest formą uznania dla osiągnięć naukowych badacza. National Academy of Sciences wraz z National Academy of Engineering oraz National Academy of Medicine doradza rządowi federalnemu i innym organizacjom w zakresie nauki, inżynierii i medycyny.

 

Źródło: www.nasonline.org