Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego (ICCVS) ma nowe kierownictwo. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego Prof. Piotr Stepnowski powierzył Prof. Natalii Marek-Trzonkowskiej stanowisko Dyrektora ICCVS od stycznia 2022 roku. Kandydatura Prof. Marek-Trzonkowskiej na to stanowisko została zarekomendowana przez Międzynarodowy Komitet Naukowy wspierający działalność Centrum i zaakceptowana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). – Z radością podejmę się tej roli. W najbliższym czasie czekają nas niewątpliwie duże wyzwania, takie jak zapewnienie ciągłości pracy Centrum po zakończeniu projektu. Znając jednak dobrze potencjał zespołu ICCVS i jego zapał do pracy naukowej, z optymizmem patrzę w przyszłość – mówi Dyrektor.

 

Badania prowadzone przez prof. Marek-Trzonkowską dotyczą klinicznego zastosowania komórek odpornościowych. Jest autorką licznych publikacji i patentów, w tym pierwszego zastosowania limfocytów T regulatorowych (Treg) w leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci (Marek-Trzonkowska N i in., Diabetes Care 2012, PMID: 22723342). Odbyła staż podoktorski na Uniwersytecie w Chicago, USA, gdzie zajmowała się przeszczepianiem wysp trzustkowych oraz prowadziła badania nad nowymi metodami indukcji tolerancji immunologicznej. Jest laureatką nagród krajowych i międzynarodowych, w tym dwóch Nagród Naukowych za badania nad klinicznym zastosowaniem limfocytów T regulatorowych (Treg) przyznanych przez European Federation of Immunological Societies (EFIS; Wiedeń i Glasgow), stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, nagrody Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego (PAMS; Chicago), nagrody Young Investigator Award przyznanej przez International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD; Istambuł), dwóch nagród naukowych od International Pancreas and Islet Transplant Association (IPITA; Praga) oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

 

Od 2018 roku jest kierownikiem Cancer Immunology Research Group w Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, a od czerwca 2021 roku działała jako p.o. dyrektora Centrum. Obecnie pracuje nad terapią adoptywną niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) we współpracy z zespołem prof. Witolda Romana z Katedry Chirurgii Klatki Piersiowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). – Doświadczenie zdobyte podczas pracy z regulatorowymi limfocytami T chcę wykorzystać do opracowania nowego, spersonalizowanego leczenia raka płuc. Jestem przekonana, że jest to możliwe z zespołem ICCVS i w ścisłej współpracy z lekarzami z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego GUMed. Wielokrotnie widziałam, jak współpraca interdyscyplinarnych zespołów ludzi z różnych krajów i kultur nad jednym problemem sprawia, że znikają kolejne bariery – mówi Dyrektor.

 

Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi powstało przy Uniwersytecie Gdańskim we współpracy z Uniwersytetem Edynburskim w ramach prestiżowego Programu Międzynarodowe Agendy Badawcze ustanowionego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Na utworzenie Centrum UG otrzymał dofinansowanie w wysokości 41 109 030 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój). Ponadto w 2019 roku prof. Natalia Marek-Trzonkowska i dr Irena Dapic uzyskały dodatkowe środki finansowe na zakup specjalistycznej aparatury badawczej o wartości 7 427 591 zł. Profesorowie Ted Hupp (Uniwersytet Edynburski, Wielka Brytania) i Robin Fahraeus (INSERM, Paryż) byli autorami koncepcji Centrum i jego pierwszymi dyrektorami.

 

Źródło: Uniwersytet Gdański, ICCVS

Prof. Natalia Marek-Trzonkowska, Dyrektor ICCVS, Prof. Krzysztof Bielawski, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Prof. Piotr Stepnowski
Prof. Natalia Marek-Trzonkowska, Dyrektor ICCVS, Prof. Krzysztof Bielawski, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Prof. Piotr Stepnowski