Leopoldina powstała w 1652 roku w Schweinfurcie. Jest najstarszą nieprzerwanie istniejącą akademią nauk przyrodniczych i medycznych na świecie. W jej szeregi wstępuje się po nominacji członków akademii. Obecnie Leopoldina liczy około 1600 naukowców z ponad 30 krajów. Do czterech Polaków: prof. Mariana Mikołajczyka, prof. Mieczysława Mąkoszy, prof. Macieja Żylicza i prof. Mieczysława Wendera (zm. w 2019 r.) dołączyła właśnie prof. Agnieszka Chacińska, dyrektorka Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk (IMol), która dużą część swojej kariery naukowej spędziła w Niemczech, m.in. na stażu podoktorskim, a następnie na pozycji lidera grupy na Uniwersytecie Albrechta i Ludwika we Fryburgu (2001–2009). Będzie zasiadać w zespole zajmującym się biochemią i biofizyką.

 

Prof. Chacińska specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu cytologii, biologii molekularnej i biochemii. Ukończyła Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie związała się z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN. Po powrocie z Niemiec rozpoczęła pracę w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, gdzie założyła Laboratorium Biogenezy Mitochondrialnej. W latach 2017–2019 kierowała Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT UW). Jest członkiem Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) i Academia Europaea.

 

Od 2020 r. stoi na czele Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN. To pierwszy od ćwierćwiecza instytut badawczy poświęcony naukom biologicznym, który powstał w Polsce. Jednostka realizuje projekt „Regenerative Mechanisms for Health” (ReMedy), który w 2017 roku otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Międzynarodowe Agendy Badawcze. Prace zespołów naukowych w ramach ReMedy skupiają się na adaptacji komórkowej na stres i analizie mechanizmów regeneracyjnych włączanych przez komórkę w odpowiedzi na czynniki stresowe. Naukowcy badają to zagadnienie pod kątem biologicznym, chemicznym, medycznym, biotechnologicznym, bioinformatycznym, biofizycznym i farmakologicznym, stosując różnorakie podejścia eksperymentalne.

 

Prof. Agnieszka Chacińska jest też laureatką innych grantów i nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: w 2009 r. otrzymała grant w programie WELCOME (współfinansowanym z funduszy europejskich w ramach POIG), a w 2016 roku została uhonorowana (wspólnie z prof. Peterem Rehlingiem) Polsko-Niemiecką Nagrodą Naukową COPERNICUS (przyznawaną przez FNP i DFG).

 

Źródło informacji: Forum Akademickie