W ramach działania Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB FENG) wspierane jest powstanie lub rozwój wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów i organizacji badawczych, w których możliwe będzie osiągnięcie doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności badań.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

 

  • Nabór nr 1/2023 skierowany jest do jednostek, będących koordynatorami konsorcjum, które uzyskało dofinansowanie lub Seal of Excellence w programie Teaming w ramach Horyzontu Europa (Program Pracy na lata 2021-2022), i które miały zostać centrum doskonałości w ramach programu Teaming lub w strukturze których miało powstać centrum doskonałości.
  • Nabór nr 2/2023 skierowany jest do pozostałych wnioskodawców.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 

Finansowanie można otrzymać na prace B+R, obejmujące również badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, realizowane we współpracy z co najmniej jedną, zagraniczną jednostką naukową i obejmujące zakres tematyczny mieszczący się w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

 

Agenda badawcza, wpisująca się w zakres KIS, do rozwiązania określonego w niej problemu wymagać może pracy naukowców z różnych dziedzin i interdyscyplinarnego wkładu różnych grup badawczych. Z racji całościowego podejścia do zagadnienia, projekt MAB może więc uwzględnić np. komponent z udziałem naukowców specjalizujących się w badaniach społecznych czy humanistycznych.

 

Finansowanie nie obejmuje badań podstawowych.

 

Wysokość dofinansowania:

 

  • Całkowita wnioskowana kwota wsparcia przeznaczona na realizację projektu MAB nie może przekroczyć kwoty 30 mln PLN, w tym na projekty, których wnioskodawcy otrzymali certyfikat Seal of Excellence.
  • Całkowita wnioskowana kwota wsparcia przeznaczona na realizację projektu MAB w jednostce, która uzyska wsparcie w ramach konkursu Teaming of Excellence prowadzonego przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu Europa nie może przekroczyć kwoty równowartej 8 mln EUR (ok. 37 mln PLN).

 

Termin składania wniosków:

 

  • Nabór wniosków zostanie otwarty 31 maja br. Wnioski będzie można składać do 30 czerwca br.

 

Więcej informacji: