Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
Współpraca z przemysłem


Najnowsze aktualności
19
10.2022
Bez entuzjazmu w nauce nie da rady – rozmowa z prof. Markiem Żukowskim
Bez entuzjazmu w nauce nie da rady – rozmowa z prof. Markiem Żukowskim
29
07.2022
Publikacja nt. ultrarzadkich wariantów DNA w raku piersi
Publikacja nt. ultrarzadkich wariantów DNA w raku piersi
22
07.2022
Nowy sposób walki z retinopatią barwnikową
Nowy sposób walki z retinopatią barwnikową
Współpraca z przemysłem
Współpraca z przemysłem

W ciągu pierwszych 3 lat od rozpoczęcia realizacji projektu co najmniej 2 grupy badawcze pracujące w jednostce MAB powinny nawiązać współpracę z przedsiębiorcami.

 

Na koniec realizacji projektu co najmniej połowa grup badawczych powinna podjąć współpracę z przedsiębiorcami. Współpraca ta może polegać np. na wspólnej realizacji zadań badawczych w projekcie, konsultacjach w zakresie komercyjnego zastosowania wyników badań, , czy wspólnym kształceniu młodych kadr sektora B+R.

 

Partnerstwo musi opierać się na umowie lub porozumieniu podpisanym pomiędzy przedsiębiorcą a jednostką realizującą MAB, Umowa powinna określać warunki współpracy i zasady jej finansowania, wkłady poszczególnych partnerów oraz podział, praw własności intelektualnej (jeśli przedsiębiorca wnosi wkład do projektu musi on być oszacowany).

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone