Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
Współpraca z przemysłem


Najnowsze aktualności
06
06.2022
Od ekspresji genów do zachowania – nowa rola białka kontrolującego odczytywanie informacji zawartej w genach w regulacji zachowań społecznych.
Od ekspresji genów do zachowania – nowa rola białka kontrolującego odczytywanie informacji zawartej w genach w regulacji zachowań społecznych.
06
06.2022
Ruszyły zapisy do letniej szkoły Terahertz Technologies & Applications
Ruszyły zapisy do letniej szkoły Terahertz Technologies & Applications
25
05.2022
Jak sprawdzić, czy fotoreceptory działają? Przełomowa technika do diagnostyki chorób oczu
Jak sprawdzić, czy fotoreceptory działają? Przełomowa technika do diagnostyki chorób oczu
Współpraca z przemysłem
Współpraca z przemysłem

W ciągu pierwszych 3 lat od rozpoczęcia realizacji projektu co najmniej 2 grupy badawcze pracujące w jednostce MAB powinny nawiązać współpracę z przedsiębiorcami.

 

Na koniec realizacji projektu co najmniej połowa grup badawczych powinna podjąć współpracę z przedsiębiorcami. Współpraca ta może polegać np. na wspólnej realizacji zadań badawczych w projekcie, konsultacjach w zakresie komercyjnego zastosowania wyników badań, , czy wspólnym kształceniu młodych kadr sektora B+R.

 

Partnerstwo musi opierać się na umowie lub porozumieniu podpisanym pomiędzy przedsiębiorcą a jednostką realizującą MAB, Umowa powinna określać warunki współpracy i zasady jej finansowania, wkłady poszczególnych partnerów oraz podział, praw własności intelektualnej (jeśli przedsiębiorca wnosi wkład do projektu musi on być oszacowany).

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone