Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
Informacje ogólne


Najnowsze aktualności
01
03.2024
Pierwsze nabory w działaniu MAB FENG rozstrzygnięte
Pierwsze nabory w działaniu MAB FENG rozstrzygnięte
13
12.2023
O centrach doskonałości MAB na łamach tygodników opinii
O centrach doskonałości MAB na łamach tygodników opinii
09
10.2023
Gdy zapada zmrok, ICTER niesie światło. Przełom w diagnostyce chorób oczu
Gdy zapada zmrok, ICTER niesie światło. Przełom w diagnostyce chorób oczu
Informacje ogólne
Informacje ogólne

Celem programu Międzynarodowe Agendy Badawcze jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich, reprezentujących różne specjalizacje naukowe, będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

 

Całkowita suma przeznaczona na dofinansowanie projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze w PO IR (Działanie 4.3) wynosi ok. 126 mln EUR.

 

Dofinansowanie projektów obejmuje:

  • koszty prac B+R, prowadzonych przez jednostkę realizującą MAB,
  • koszty związane z efektywnym funkcjonowaniem jednostki,
  • koszty wykorzystania istniejącej infrastruktury (ograniczone wyłącznie do zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego), współpracy między
  • partnerami oraz transferu wiedzy,
  • koszty rozwoju kadry naukowej w zakresie związanym z realizowanymi przedsięwzięciami.

 

Zadaniem jednostek realizujących Program MAB jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z przyjętą agendą badawczą, która wskazuje problem naukowy – wyzwanie i sposób podejścia do jego rozwiązania.

 

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze służy również wsparciu projektów realizowanych w ramach konkursu Teaming stanowiącego jedno z działań w programie ramowym UE Horyzont 2020, szczególnie w ramach modułu MAB PLUS.

 

W odróżnieniu do klasycznej odsłony Programu MAB, charakteryzującej się 5-letnim okresem realizacji (z możliwością przedłużenia do końca 2023 r.) w module MAB PLUS okres realizacji projektu dzieli się na dwie części:

 

  • Część 1 – maksymalnie 18-miesięczny okres prac B+R, które będą stanowić przygotowanie do realizacji zadań w grupach badawczych w ramach części 2 projektu MAB lub będą zmierzać do wypracowania metod pomiarowych albo badawczych, które znajdą zastosowanie w realizacji części 2 projektu.
  • Część 2 – łącznie z częścią 1 maksymalnie 5-letni okres realizacji badań zakładanych w ramach Międzynarodowej Agendy Badawczej pod kierunkiem wybranego w konkursie Kierownika Jednostki MAB.
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone