Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
O Programie


Program Międzynarodowe Agendy Badawcze wspiera wyspecjalizowane, niezależne jednostki badawcze w Polsce, które będą realizować międzynarodowe agendy badawcze we współpracy strategicznej z renomowanymi instytucjami naukowymi z innych krajów. Zakres proponowanych badań oraz międzynarodowa pozycja kierownika projektu mają kluczowe znaczenie dla sukcesu ośrodka badawczego i jego międzynarodowej widoczności naukowej. Samo wyzwanie, jak i proponowane sposoby jego rozwiązania muszą być na tyle istotne, aby wyniki badań miały szansę zostać opublikowane w czołowych czasopismach naukowych / akademickich i prezentowane na prestiżowych spotkaniach naukowych.
Najnowsze aktualności
01
03.2024
Pierwsze nabory w działaniu MAB FENG rozstrzygnięte
Pierwsze nabory w działaniu MAB FENG rozstrzygnięte
13
12.2023
O centrach doskonałości MAB na łamach tygodników opinii
O centrach doskonałości MAB na łamach tygodników opinii
09
10.2023
Gdy zapada zmrok, ICTER niesie światło. Przełom w diagnostyce chorób oczu
Gdy zapada zmrok, ICTER niesie światło. Przełom w diagnostyce chorób oczu

Rada MAB jest organem powołanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP), mającym na celu zapewnienie jakości realizacji projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze, finansowanego z funduszy strukturalnych UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W jej skład wchodzą eksperci zewnętrzni oraz przedstawiciele FNP i jednostek MAB.

 

Rada rekomenduje, udziela konsultacji i wydaje zalecenia Zarządowi FNP w odniesieniu do jednostek MAB i samego programu oraz sprawuje kontrolę nad utrzymaniem standardów sprzyjających doskonałości naukowej programu MAB. Rada podlega Zarządowi FNP.


Prof. Andrei Lupas
Przewodniczący Rady MAB - Dyrektor w Instytucie Biologii Rozwoju Maxa - Plancka (Niemcy)
Prof. Karen Avraham
Zastępczyni dziekana na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Telawiwskiego (Israel)
Prof. Anne Borg
Rektor Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego (Norwegia)
Prof. Joan Guinovart
Emerytowany profesor biochemii i biologii molekularnej na Uniwersytecie Barcelońskim (Hiszpania)
Prof. Beate Ritz
Współprzewodnicząca finansowanego przez NIEHS Centrum UCLA ds. badań nad środowiskiem genowym choroby Parkinsona (USA)
Prof. Lucia Sorba
Dyrektorka Instytutu Nanonauki Krajowej Rady ds. Badań (Włochy)
Prof. Sarah Hainsworth
Prorektor ds. Badań Naukowych, Uniwersytet w Bath (Wielka Brytania)

Rada MAB jest organem powołanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP), mającym na celu zapewnienie jakości realizacji projektu Międzynarodowe Agendy Badawcze, finansowanego z funduszy strukturalnych UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W jej skład wchodzą eksperci zewnętrzni oraz przedstawiciele FNP i jednostek MAB.

 

Rada rekomenduje, udziela konsultacji i wydaje zalecenia Zarządowi FNP w odniesieniu do jednostek MAB i samego programu oraz sprawuje kontrolę nad utrzymaniem standardów sprzyjających doskonałości naukowej programu MAB. Rada podlega Zarządowi FNP.


Prof. Andrei Lupas
Przewodniczący Rady MAB - Dyrektor w Instytucie Biologii Rozwoju Maxa - Plancka (Niemcy)
Prof. Karen Avraham
Zastępczyni dziekana na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Telawiwskiego (Israel)
Prof. Anne Borg
Rektor Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego (Norwegia)
Prof. Joan Guinovart
Emerytowany profesor biochemii i biologii molekularnej na Uniwersytecie Barcelońskim (Hiszpania)
Prof. Beate Ritz
Współprzewodnicząca finansowanego przez NIEHS Centrum UCLA ds. badań nad środowiskiem genowym choroby Parkinsona (USA)
Prof. Lucia Sorba
Dyrektorka Instytutu Nanonauki Krajowej Rady ds. Badań (Włochy)
Prof. Sarah Hainsworth
Prorektor ds. Badań Naukowych, Uniwersytet w Bath (Wielka Brytania)
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone