Centra doskonałości MAB zostały utworzone w Polsce dzięki środkom przyznanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z Funduszy Europejskich w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze. Program został uruchomiony pod koniec 2015 roku. Od tamtego czasu w sumie powstało  w Polsce 14 ośrodków. Prowadzą one badania z obszarów fizyki i nowych materiałów, biologii i medycyny, chemii i biochemii, informatyki w medycynie, a także astrofizyki i nowych technologii optycznych.

 

O wynikach prowadzonych badań, osiągnięciach i wyzwaniach opowiadali przedstawiciele sześciu centrów doskonałości:

 

Prof. Natalia Marek-Trzonkowska, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego (ICCVS) prowadzącego badania, które mogą pomóc w walce z rakiem.

Przeczytaj wywiad w Polityce, Tygodniku Powszechnym, Newsweeku

 

Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski, szef Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER) rozwijającego badania mające przynieść postęp w diagnozowaniu i leczeniu chorób wzroku.

Przeczytaj wywiad w Polityce, Tygodniku Powszechnym, Newsweeku

 

Prof. dr hab. Marek Żukowski kierujący Międzynarodowym Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT) na Uniwersytecie Gdańskim, który rozwija technologie kwantowe.

Przeczytaj wywiad w Polityce, Tygodniku Powszechnym, Newsweeku

 

Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska, szefowa centrum ReMedy badającego podstawy prawidłowego funkcjonowania komórek na poziomie molekularnym, co może nas przybliżyć do poznania m.in. przyczyn chorób neurodegeneracyjnych.

Przeczytaj wywiad w Polityce, Tygodniku Powszechnym, Newsweeku

 

Prof. dr hab. Tomasz Dietl, szef Międzynarodowego Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną MagTop prowadzącego prace nad materiałami topologicznymi.

Przeczytaj wywiad w Polityce, Tygodniku Powszechnym

 

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, kierujący ośrodkiem BRAINCITY zajmującym się badaniami mózgu.

Przeczytaj wywiad w Polityce

 

Zapraszamy do lektury!

 

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.