W cyklu „Nauka dla innowacji” prezentujemy rozmowy z wybitnymi polskimi naukowcami – laureatami programu MAB prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i finansowanego ze środków pochodzących z funduszy europejskich z programu Inteligentny Rozwój (POIR). Cykl jest realizowany we współpracy z tygodnikiem „Polityka”.

 

W podcaście prof. Maciej Wojtkowski odpowiada na pytania dotyczące m.in. tego, co fizyk może wnieść do medycyny, czyli o znaczeniu dużych, interdyscyplinarnych zespołów dla rozwoju nauki i innowacyjnych wdrożeń. Poruszane są także kwestie związane z najważniejszymi wyzwaniami w badaniach nad okiem i tego, w jakim stopniu postęp medycyny zależy od postępu w innych dziedzinach.

 

Prof. Maciej Wojtkowski kieruje Międzynarodowym Centrum Badań Oka (ICTER) powstałym przy Instytucie Chemii Fizycznej PAN. To jedno z 14 centrów doskonałości, które działają w Polsce dzięki środkom z funduszy europejskich z Programu Inteligentny Rozwój przyznanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze. Celem ICTER jest rozwój nowych technologii wspierających leczenie oka. Ich opracowanie i rozwój wymaga prowadzenie badań naukowych najwyższej jakości, które prowadzi interdyscyplinarny, międzynarodowy zespół badawczy. Efektem pracy są liczne publikacje naukowe w renomowanych czasopismach, zgłoszenia patentowe i rozwiązania wdrażane w praktyce klinicznej przez niezależnie przedsiębiorstwa i firmy start-up powstałe w trakcie trwania programu.

 

Wysłuchaj podcastu z prof. Maciejem Wojtkowskim

 

Podcastu można także wysłuchać za pośrednictwem platform podcastowych: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast (do wyszukiwania należy użyć hasła „Nauka dla innowacji”).

 

***

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.