W czwartym odcinku naszego podcastowego cyklu „Nauka dla innowacji” rozmawiamy z prof. Agnieszką Chacińską, która kieruje projektem ReMedy współfinansowanym ze środków programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB).

 

W cyklu podcastowym „Nauka dla innowacji” prezentujemy rozmowy z wybitnymi polskimi naukowcami – laureatami programu MAB prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i finansowanego ze środków pochodzących z funduszy europejskich z programu Inteligentny Rozwój (POIR). Cykl jest realizowany we współpracy z tygodnikiem „Polityka”.

 

Dla medyka choroba Parkinsona czy Alzheimera to dwie różne jednostki chorobowe. Jeśli jednak spojrzy się na nie oczami biolożki, dostrzeże się wszystkie te elementy, które są dla nich wspólne. Zaburzone mitochondria, homeostaza białek – to widać od strony molekularnej. Bez zrozumienia procesów zachodzących w komórce, znalezienie skutecznych leków na choroby neurodegeneracyjne jest utrudnione, o ile nie niemożliwe. Tego typu poszukiwaniami zajmuje się właśnie prof. Agnieszka Chacińska, która w podcaście opowiada o prowadzonych badaniach.

 

Projekt „Regenerative Mechanisms for Health” (ReMedy) realizowany jest w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). ReMedy to jedno z 14 centrów doskonałości, które działają w Polsce, dzięki środkom z funduszy europejskich z programu Inteligentny Rozwój przyznanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Ośrodek zajmuje się kompleksowymi i komplementarnymi ze sobą badaniami nad żywymi organizmami. Wiedza ta zostanie wykorzystana do walki z chorobami, w których komórkowe szlaki regeneracyjne są osłabione (jak w chorobach neurodegeneracyjnych) lub zbyt wzmocnione (jak w komórkach nowotworowych). Projekt ReMedy jest realizowany w powstałym pod koniec 2020 r. Międzynarodowym Instytucie Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk (IMol PAN).

 

Wysłuchaj podcastu z prof. Agnieszką Chacińską

 

***

 

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.