Stypendium przeznaczone jest dla młodych badaczek z dziedziny optyki i fotoniki, które posiadają zdaniem jury największy potencjał naukowy i osiągnęły w ostatnich miesiącach najciekawsze wyniki w badaniach. Ma pomóc im zbudować kontakty i widoczność w globalnej sieci naukowej. Wyróżnione badaczki zostaną objęte mentoringiem światowej klasy ekspertów oraz otrzymają stypendium w wysokości 10 tys. dolarów. Fundacja Optica została powołana do życia przez Towarzystwo Optica (dawniej Amerykańskie Towarzystwo Optyczne) – jest jedną z czołowych światowych organizacji naukowych zajmujących się badaniami z dziedziny optyki i fotoniki.

 

Dilcher od ponad 3 lat łączy studia z pracą naukową w Centrum Optycznych Technologii Kwantowych. Zajmuje się m.in. optycznymi sensorami pola magnetycznego. Poszukuje optymalnych metod ekstrakcji informacji z takich sensorów.

 

“Stypendium jest ogromnym wyróżnieniem na arenie międzynarodowej. Umożliwi mi ono podróże i pozyskanie nowych kontaktów w nauce” – mówi nagrodzona badaczka.

 

Centrum Optycznych Technologii Kwantowych (QOT) powstało dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach program Międzynarodowe Agendy Badawcze ze środków pochodzących z programu Inteligentny Rozwój (POIR). Ośrodek działa na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim. Centrum specjalizuje się w badaniu kwantowych zjawisk w układach optycznych i wykorzystywaniu ich np. w opracowywaniu nowych generacji sensorów czy metod bezpiecznej łączności.

 

Klaudia Dilcher fot. Jaroslaw Rybusinski Archiwum prywatne
Klaudia Dilcher fot. Jaroslaw Rybusinski (Archiwum prywatne)