Informacje i dokumenty przedstawione poniżej mają na celu ułatwienie przygotowania się potencjalnych Wnioskodawców do planowanych naborów.

 

Kryteria wyboru projektów dla działania MAB były przedstawione Komitetowi Monitorującemu dla 2 priorytetu FENG w dniu 29 marca br.

 

Dokumenty do pobrania:

Kryteria wyboru projektów_MAB_FENG

Konwencja Praw Osob Niepelnosprawnych

Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027

Zał. 2 do Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20211060