Z radością informujemy, że kierownik MAB AstroCeNT prof. Leszek Roszkowski został członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (EASA).
EASA jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie. Powołana w 1990 roku EASA ma na celu promowanie postępu w działalności naukowej i artystycznej w duchu wolności i poszukiwania prawdy. Jej ponad 2000 członków to naukowcy, ludzie kultury, sztuki i religii, w tym 34 noblistów i nieżyjący już papież Benedykt XVI. Wśród jego członków z Polski są prof. Jerzy Buzek, prof. Michał Kleiber, prof. Krzysztof Penderecki, prof. Henryk Skarżyński, prof. Ryszard Tadeusiewicz, prof. Jerzy Woźnicki i prof. Andrzej Zoll.