Badacze i badaczki mogą zostać zatrudnieni jako „naukowcy wizytujący”, a także pracownicy naukowi oraz technicy.

Stanowisko „naukowca wizytującego” jest niezależne od posiadania przez kandydatów stopnia naukowego, zatem zatrudnienie na tym stanowisku może zostać zaoferowane również studentom. Procedura wymagać będzie zaakceptowania kandydatów i kandydatek przez Międzynarodowy Komitet Naukowy projektu oraz FNP, a  maksymalny okres zatrudnienia to 6 miesięcy.

 

Inną możliwością jest zatrudnianie pracowników naukowo-technicznych lub doktorów z zaawansowanych stażem badawczo-rozwojowym. Zatrudnienie pracowników naukowo-technicznych nie wymaga zgody FNP, ani nie jest ograniczone czasowo. W przypadku stanowisk naukowych (dla doktorów z zaawansowanym stażem) również nie obowiązuje maksymalna długość zatrudnienia, wymagana jest jedynie zgoda FNP.

 

Środki na sfinansowanie pozycji naukowych dla pracowników lub studentów z Ukrainy przebywających w Polsce, wybranych zgodnie z zasadami programu, powinny pochodzić ze środków zakontraktowanych na realizację projektu. Jednakże, jeśli wszystkie środki finansowe są już alokowane w budżecie do końca projektu, FNP może zaproponować aneks do umowy o powierzenie grantu i uzupełnić budżet projektu o środki na ten cel.

 

Ogłoszenia o pracy będą się ukazywać na stronach www poszczególnych centrów MAB.

Linki do nich wszystkich można znaleźć tutaj