Jednostka MAB może zatrudnić naukowców indywidualnych realizujących krótkie projekty badawcze wspierające prace zespołów MAB. Niezbędne jest uzyskanie opinii MKN w związku z zatrudnieniem naukowca indywidualnego. Ponadto maksymalny okres zatrudnienia takiego naukowca wynosi nie dłużej niż 6 miesięcy. Wynagrodzenia mogą zostać sfinansowane w ramach kategorii W (1.) na podstawie stosunku pracy (kodeks pracy) lub umowy zlecenia (kodeks cywilny). W określonych sytuacjach możliwe byłoby również zawarcie umowy o dzieło, która rozliczana byłaby w ramach kategorii E (podwykonawstwo). Umowy cywilnoprawne dotyczące zaangażowania naukowca indywidualnego na podstawie Przewodnika są wyłączone z definicji zamówienia jedynie w przypadku kiedy wartość całkowita takiego zaangażowania w projekcie nie przekracza kwoty 50 tys. pln netto. W sytuacji kiedy będą Państwo planować wyższe wynagrodzenie przekraczające tę kwotę niezbędne będzie zastosowanie odpowiednich procedur wyboru wykonawcy zamówienia dla zlecenia lub dzieła zgodnie z obowiązującymi procedurami konkurencyjnymi lub PZP.

 

Natomiast koszty zadań badawczych będą dotyczyły wydatków ponoszonych w ramach kategorii Op (4.4) związanych z pokryciem kosztów niezbędnych do realizacji konkretnego zadania badawczego takich jak materiały, drobny sprzęt itd. Jeżeli osoba zostaje zaangażowana do realizacji projekcie na podstawie kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego, to nie ma możliwości pokrywania z kosztów bezpośrednich wydatków związanych z jej podróżami czy też noclegiem – takie koszty mogą zostać rozliczone jedynie dla osób, które nie są pracownikami MAB.