Zgodnie z zasadami obowiązującymi w nowelizowanej obecnie wersji Przewodnika kwalifikowanym wydatkiem w zakresie kosztów budynków i gruntów są koszty dzierżawy lub wieczystego użytkowania gruntów, koszty amortyzacji budynków lub wydatki związane z adaptacją powierzchni laboratoryjnej będącej własnością Grantobiorcy w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji projektu. Koszty te nie mogą obejmować kosztów remontu, z tego względu nie będą one kosztami kwalifikowanymi w projekcie.