W ramach kategorii E (2.) budżetu projektu powinien zostać zakwalifikowany jedynie taki wynajem powierzchni laboratoryjnej, który obejmuje koszty wynajmu laboratorium wraz z aparaturą badawczą. Zgodnie z definicją podwykonawstwa wskazaną w Przewodniku kwalifikowalności kosztów w ramach Działania 4.3 POIR koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie rozumiane są jako podwykonawstwo. Wynajem niewyposażonej w aparaturę powierzchni laboratoryjnej powinien zostać rozliczony w ramach kategorii Op (4.4) budżetu projektu.