W ramach wydatków związanych z zakupem niskokosztowej aparatury badawczej, tj. aparatury, której wartość nie przekracza 500 000,00 zł dla nauk ścisłych/inżynieryjnych, wydatki związane z transportem, instalacją i uruchomieniem aparatury wraz ze specjalistycznym instruktażem w jej obsłudze, wydatki na sprawdzenie i przetestowanie zakupionej aparatury oraz tzw. asystę techniczną zapewnianą przez producenta w pierwszym okresie eksploatacji aparatury są możliwe do zakwalifikowania w ramach kategorii 4.1 budżetu projektu zgodnie z zapisami Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach działania 4.3 POIR.