Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe są kwalifikowane w ramach kosztów bezpośrednich zgodnie z rozdziałem I katalogu kosztów „Wynagrodzenia” Przewodnika kosztów kwalifikowanych w ramach Działania 4.3 POIR, gdzie w ramach kwalifikowanych składników płacowych i pozapłacowych wynagrodzenia personelu projektu w punkcie 1.1.4 j) wskazana została składka na ubezpieczenie emerytalne, w tym Pracowniczy Program Emerytalny. Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe są kwalifikowalne analogicznie jak składki na Pracownicze Programy Emerytalne, tj. składki związane z ubezpieczeniem emerytalnym. Stąd mogą one zostać ponoszone w całości w kosztach bezpośrednich z kategorii W (1.) budżetu projektu. Nadrzędną zasadą jest przede wszystkim podstawą do kwalifikowania będzie zgodność wydatku z przepisami ustawy o PPK.