W kategorii 4.4 budżetu projektu MAB można ponosić wydatki związane z udziałem pracowników/stypendystów w konferencjach naukowych tylko w przypadku, kiedy udział w konferencji pracownika/stypendysty wiąże się z publikacją wyników projektu, np. w formie prelekcji lub prezentacji posterowej. Opłaty konferencyjne nie wymagają zgody FNP, taka zgoda będzie niezbędna w przypadku kiedy jednostka MAB będzie chciała ponieść koszty opracowania prezentacji wyników projektu.