Koszty związane z rekrutacją personelu stanowią koszty związane z obsługą pośrednią projektu i jako takie powinny zostać ujęte w kosztach ryczałtu 25%. Niemniej w przypadku pobytu w związku rekrutacją lub posiedzeniami w Polsce członków MKN lub ekspertów – tj. osób wpisujących się w ppkt. 4.4.2 j) Przewodnika – koszty związane z pobytami i przyjazdami członków MKN lub ekspertów mogą zostać ujęte w kosztach bezpośrednich.