Zgodnie z par. 3 ust. 3 Umowy o powierzenie grantu, w przypadku kiedy pracownik realizuje prace w projekcie w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie nie może być wyższe niż ten sam procent sugerowanej kwoty wynagrodzenia zamieszczonej w Dokumentacji Konkursowej. Stąd też w takim przypadku nie ma możliwości wnioskowania o zwiększenie wynagrodzenia ponad określone % stawki sugerowanej w Dokumentacji Konkursowej.