Zakup licencji związanych z oprogramowaniem rozumiemy jako wartości niematerialne i prawne związane z wiedzą techniczną. Oprogramowanie powinno być niezbędne do realizacji projektu i w tym zakresie mogą być potrzebne ewentualne wyjaśnienia związku zakupu z projektem i jego niezbędności.