W szkoleniach finansowanych z projektu mogą wziąć udział wyłącznie pracownicy zespołów badawczych określeni w Dokumentacji Konkursowej oraz stypendyści. Zakres szkolenia musi być związany z realizowanymi w projekcie pracami badawczymi, komercjalizacją wyników prac badawczych lub najnowszymi osiągnięciami technologicznymi lub z zarządzaniem projektami. Koszty szkolenia powinny obejmować opłatę za udział w szkoleniu, koszty z podróżą pracownika na podstawie delegacji powinny zostać ujęte w kosztach ryczałtu.

 

W ramach kosztów cross-financingu istnieje możliwość organizacji szkoleń na zamówienie, tzw. zamkniętych, w ramach których istnieje możliwość ponoszenia kosztów wynajmu sali, firmy szkoleniowej lub eksperta czy też cateringu. W takim przypadku prosimy pamiętać o zachowaniu odpowiednich procedur wyborów wykonawców usług.