Tak, istnieje możliwość zatrudnienia osoby w roli brokera w takim przypadku, niemniej niezbędne jest przedstawienie propozycji zmian w budżecie projektu do akceptacji FNP, które uwzględnią koszty wynagrodzenia brokera w budżecie jednostki.