Dodatki, nagrody i premie przyznane pracownikami za prace w projekcie są kwalifikowane na zasadach określonych w Przewodniku kwalifikowalności kosztów dla działania 4.3 POIR oraz powinny mieścić się w wysokości sugerowanej stawki wynagrodzenia dla poszczególnych członków zespołów określonej w Dokumentacji Konkursowej.