Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Najnowsze aktualności
01
03.2024
Pierwsze nabory w działaniu MAB FENG rozstrzygnięte
Pierwsze nabory w działaniu MAB FENG rozstrzygnięte
13
12.2023
O centrach doskonałości MAB na łamach tygodników opinii
O centrach doskonałości MAB na łamach tygodników opinii
09
10.2023
Gdy zapada zmrok, ICTER niesie światło. Przełom w diagnostyce chorób oczu
Gdy zapada zmrok, ICTER niesie światło. Przełom w diagnostyce chorób oczu

Ośrodki badawcze i kontakt


Międzynarodowe Agendy Badawcze

Międzynarodowe Agendy BadawczeProgram Międzynarodowe Agendy Badawcze wspiera wyspecjalizowane, niezależne jednostki badawcze w Polsce, które będą realizować międzynarodowe agendy badawcze we współpracy strategicznej z renomowanymi instytucjami naukowymi z innych krajów. Zakres proponowanych badań oraz międzynarodowa pozycja kierownika projektu mają kluczowe znaczenie dla sukcesu ośrodka badawczego i jego międzynarodowej widoczności naukowej. Samo wyzwanie, jak i proponowane sposoby jego rozwiązania muszą być na tyle istotne, aby wyniki badań miały szansę zostać opublikowane w czołowych czasopismach naukowych / akademickich i prezentowane na prestiżowych spotkaniach naukowych.

Kontakt ogólny dla mediów

Dominika Wojtysiak
Dominika Wojtysiak

Kierownik Zespołu ds. Komunikacji, Promocji i Fundraisingu

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

tel.: 22 845 95 41; 698 931 944

e-mail: dominika.wojtysiak@fnp.org.pl

AstroCeNT

AstroCeNT

Ośrodek realizuje projekt: „Particle Astrophysics Science and Technology Centre”. AstroCeNT prowadzi prace badawczo – rozwojowe nad rozwojem technologii mających zastosowanie m.in. do badań związanych z detekcją fal grawitacyjnych i ciemnej materii, wykrywania sygnałów i ukrytych informacji, płynących z kosmosu. Zagadnienia te należą do fundamentalnych i jednocześnie najbardziej ekscytujących obszarów fizyki i astrofizyki cząstek, a w ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił bezprecedensowy postęp w ich poznaniu i możliwości zastosowania technologii powstających podczas ich badania.
Kontakt

ul. Rektorska 4
00-614, WarszawaBRAINCITY

BRAINCITY

Ośrodek realizuje projekt: „Nencki-EMBL Center of Excellence for Neural Plasticity and Brain Disorders: BRAINCITY”. Prowadzi badania nad kompleksowym zrozumieniem, jak działa ludzki mózg oraz będący jego wytworem umysł. Wiedzę tę naukowcy mają nadzieję wykorzystać w celu wypracowania nowych rozwiązań, poprawiających profilaktykę, diagnostykę, monitorowanie i leczenie chorób mózgu. Chodzi zarówno o schorzenia psychiczne, jak depresja czy schizofrenia, uzależnienia, jak i choroby neurozwyrodnieniowe, takie jak choroba Alzheimera czy Parkinsona.
Kontakt

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 WarszawaCENTERA

CENTERA

Ośrodek realizuje projekt: „Center for Terahertz Research and Applications (CENTERA)”. Powstał, by opracowywać przełomowe technologie, wykorzystujące promieniowanie terahercowe (THz), jak np. szybkie skanery czy analizatory składu chemicznego, nadające się do zastosowania w różnych obszarach gospodarki i nadzoru bezpieczeństwa. Praktyczne wykorzystanie promieniowania THz nie było dotąd możliwe przez wysokie koszty oraz duże rozmiary i energochłonność obecnych nadajników i detektorów fal THz. Aby wprowadzić technologie THz na szeroki rynek, CENTERA prowadzi interdyscyplinarne badania nad możliwościami generowania, emitowania, przetwarzania i odbierania fal THz przez systemy oparte na znanych, tanich technologiach urządzeń połprzewodnikowych (tranzystorach, układach scalonych).
Kontakt

ul. Sokołowska 29/37
01 – 142 WarszawaENSEMBLE3

ENSEMBLE3

Ośrodek realizuje projekt: „Centre of excellence for nanophotonics, advanced materials and novel crystal growth-based technologies”. Centrum doskonałości ENSEMBLE3, w skrócie e3, połączy metody wzrostu kryształów z najnowszymi koncepcjami materiałowymi w obszarze nanofotoniki, takimi jak: metamateriały, materiały plazmoniczne i wiele innych.
Kontakt

ul. Wólczynska 133
01-919 WarszawaICCVS

ICCVS

Ośrodek realizuje projekt: “International Centre for Cancer Vaccine Science”. Jego działalność skupia się na badaniach nad spersonalizowanymi metodami immunoterapii nowotworów. Mechanizm ich działania opiera się na odpowiednim pobudzeniu układu odpornościowego osoby chorej, tak aby mógł on samodzielnie zwalczyć nowotwór.
Kontakt

Uniwersytet Gdański
ul. Kładki 24
80-822 GdańskICRI-BioM

ICRI-BioM

Ośrodek realizuje projekt: „International Centre for Research on Innovative Biobased Materials”. Z pomocą nowoczesnych analiz komputerowych poszukuje i opracowuje nowe biomateriały, takie jak biokompatybilne polimery, biokatalizatory i biocząsteczki o funkcji transportowej lub regulatorowej w organizmie. Następnie naukowcy będą je syntetyzować i proponować ich zastosowanie w praktyce. Aby tego dokonać, planowane jest synergistyczne wykorzystanie chemii obliczeniowej, chemii polimerów, biochemii i biotechnologii.
Kontakt

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 ŁódźICTER

ICTER

Ośrodek realizuje projekt: „International Centre for Translational Eye Research (ICTER)”. Efektem tych badań będzie opracowanie przełomowych aparatów pozwalających na zobrazowanie komórek siatkówki. Urządzenia te posłużą z kolei do testowania nowych terapii m.in. dla pacjentów z retinopatią cukrzycową, która jest pierwszą przyczyną utraty wzroku u osób w wieku produkcyjnym, lub ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD), czyli najczęstszą przyczyną utraty wzroku u osób po 50-tce w krajach rozwiniętych.
Kontakt

ul. Skierniewicka 10A
01-230 WarszawaICTQT

ICTQT

Ośrodek realizuje projekt: „International Centre for Theory of Quantum Technologies”. Działalność ICTQT koncentruje się na badaniach dotyczących technologii kwantowych przyszłości, a w szczególności komunikacji i informacji kwantowej, oraz samej teorii kwantów. Z punktu widzenia praktycznych zastosowań, badania skupiają się na niezawodnych systemach zapewniających absolutne cyberbezpieczeństwo danych (m.in. kwantowa, samotestująca się kryptografia), kwantowych protokołach komunikacyjnych oraz pracach koncepcyjnych dotyczących algorytmów dla komputerów kwantowych.
Kontakt

Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 63
80-308 GdańskLM 3P

LM 3P

Ośrodek realizuje projekt: “Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer.” Naukowcy pracujący w Laboratorium Medycyny 3P zajmują się przede wszystkim badaniami nad rozwojem raka piersi u kobiet, raka prostaty u mężczyzn oraz raka okrężnicy i pęcherza u obu płci, a także choroby Alzheimera u mężczyzn w związku z występującą u nich utratą chromosomu Y w leukocytach. Uzyskane wyniki badań mogą doprowadzić do znalezienia nowych biomarkerów ryzyka rozwoju raka oraz pozwolić na lepsze poznanie wczesnych etapów rozwoju choroby Alzheimera.
Kontakt

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Marii Skłodowskiej Curie 3a
80-210 GdańskMagTop

MagTop

Ośrodek realizuje projekt: ”International Centre for Interfacing Magnetism and Superconductivity with Topological Matter”. MagTop prowadzi interdyscyplinarne badania z zakresu materiałoznawstwa, nanotechnologii, fizyki półprzewodników, magnetyzmu i nadprzewodnictwa. W ten sposób naukowcy chcą przyczynić się do opracowania nowych materiałów topologicznych, a więc takich, których właściwości elektronowe są odporne na zaburzenia. Materiały takie uważane są za przyszłość m.in. energooszczędnej elektroniki oraz informatyki kwantowej.
Kontakt

Instytut Fizyki, PAN
al. Lotników 32/46
PL-02668 WarszawaNOMATEN

NOMATEN

Działalność Centrum Doskonałości NOMATEN koncentruje się na innowacyjnych, wielofunkcyjnych materiałach, które będą tu badane, projektowane i testowane. Naukowcy skupią się na materiałach odpornych na ekstremalnie wysokie temperatury (powyżej 500 st. C), korozję i promieniowanie. Materiały takie znajdują zastosowanie w przemyśle (np. w technologiach energetycznych i chemicznych). Nomaten badać będzie także nowe rodzaje radiofarmaceutyków, przeznaczonych do zastosowań diagnostycznych i terapeutycznych w medycynie nuklearnej.
Kontakt

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock, ŚwierkQOT

QOT

Ośrodek realizuje projekt: „Quantum Optical Technologies”. Jednostka Centrum Optycznych Technologii Kwantowych (QOT) powstała we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim, aby badać zjawiska kwantowe, takie jak m.in. superpozycje i splątanie, w rozmaitych układach optycznych i kontrolowanych optycznie. W długofalowej perspektywie planowane jest praktyczne wykorzystanie uzyskanych rezultatów prac badawczych i przełożenie ich np. na opracowanie bardziej czułych sensorów czy bezpiecznych metod łączności.
Kontakt

Centrum Nowych Technologii UW
ul. S. Banacha 2c
02-097 WarszawaReMedy

ReMedy

Ośrodek realizuje projekt: „Regenerative Mechanisms for Health”. ReMedy zajmuje się kompleksowymi i komplementarnymi ze sobą badaniami nad żywymi organizmami. Wiedza ta zostanie wykorzystana do walki z chorobami, w których komórkowe szlaki regeneracyjne są osłabione (jak w chorobach neurodegeneracyjnych) lub zbyt wzmocnione (jak w komórkach nowotworowych). Obecnie projekt ReMedy jest realizowany w powstałym pod koniec 2020 r. Międzynarodowym Instytucie Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk (IMol PAN).
Kontakt

Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych (IMol)
ul. B. Smetany 2
00-783 WarszawaSano

Sano

Ośrodek realizuje projekt: „Centre for New Methods in Computational Diagnostics and Personalised Therapy”. Naukowcy w centrum doskonałości Sano używają sztucznej inteligencji, zaawansowanych algorytmów, modelowania i symulacji komputerowych, a także analizują ogromne bazy danych, by wspierać lekarzy w procesie diagnostycznym i leczniczym. Nowoczesne technologie komputerowe rozwijane w Sano, umożliwiają precyzyjne dobranie leczenia, najkorzystniejszego dla danego pacjenta oraz przyspieszają opracowywanie nowych leków i procedur medycznych.
Kontakt

ul. Nawojki 11
30-072 KrakówFundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone