Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Sprawozdawczość merytoryczna

OCENA POSTĘPÓW W PROJEKCIE

W okresie realizacji projektu, jednostka realizująca MAB składa do FNP sprawozdania na zasadach określonych w umowie o powierzenie grantu i opisanych poniżej.

Wszystkie formatki niezbędne do prawidłowego złożenia sprawozdawczości merytorycznej na danym etapie realizacji Projektu są dostępne w bazie wnioski na Państwa koncie projektowym w pod-zakładce "Dokumenty do pobrania".
MAB
MAB
Rozwiń

OCENY ŚRÓDOKRESOWE

Każda ocena śródokresowa składa się z:

 • opinii przygotowanych przez recenzentów na podstawie złożonego sprawozdania śródokresowego,
 • opinii wydanych przez ekspertów na miejscu realizacji projektu gdzie m.in. spotkają się oni z osobami biorącymi udział w pracach B+R, partnerami w projekcie, członkami MKN oraz liderami grup badawczych.

Pierwsza ocena śródokresowa

Pierwsza ocena śródokresowa przeprowadzana jest po 12 miesiącach od rozpoczęcia realizacji Projektu. Zgodnie z Dokumentacją Konkursową pierwsza ocena śródokresowa dotyczy przede wszystkim:

 1. Sposobu wdrażania zaproponowanej we wniosku struktury organizacyjnej,
 2. Wprowadzania dobrych praktyk np. w zakresie rekrutacji pracowników naukowych,
 3. Współpracy z instytucją partnerską z zagranicy,
 4. Analizy ewaluacji pracowników wykonujących prace B+R zatrudnionych zatrudnionych przed rozpoczęciem projektu (jeśli dotyczy).

Druga ocena śródokresowa

Druga ocena śródokresowa przeprowadzana jest po 36 miesiącach od rozpoczęcia realizacji Projektu. Ocena ta dotyczy przede wszystkim:

 1. Oceny doskonałości naukowej liderów zespołów, składu zespołów i innego personelu w tym liczby nowych zespołów w jednostce realizującej MAB,
 2. Aktywności liderów w ubieganiu się o granty ERC lub równie prestiżowych,
 3. Nawiązania współpracy z przedsiębiorcami,
 4. Poziomu umiędzynarodowienia i rozwoju kadr B+R na potrzeby nowoczesnej gospodarki.

Sprawozdania śródokresowe powinny zostać złożone do Fundacji w ciągu 25 dni od zakończenia 12 i 36 miesiąca realizacji Projektu.

COROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Zgodnie z umową o powierzenie grantu, po każdych kolejnych 12 miesiącach kalendarzowych realizacji Projektu (licząc od dnia rozpoczęcia realizacji Projektu), nie później niż 25 dni od jego zakończenia, powinni Państwo złożyć sprawozdanie merytoryczne.
MAB PLUS
MAB PLUS
Rozwiń

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI i CZĘŚCI PROJEKTU

Po zakończeniu realizacji 1 części Projektu niezbędne jest złożenie sprawozdania z funkcjonowania jednostki MAB w tym okresie w zakresie wykonanych prac B+R, uzyskanych wynikach, a także wypracowanych metodach pomiarowych i badawczych oraz o sposobie ich udostępniania naukowcom, w tym naukowcom z innych jednostek naukowych. Sprawozdanie powinno zostać złożone wraz z najbliższym sprawozdaniem okresowym z realizacji projektu, tj. ze sprawozdaniem merytorycznym.

OCENY ŚRÓDOKRESOWE

Oceny śródokresowe przeprowadzane są podczas realizacji 2 części Projektu. Każda ocena śródokresowa składa się z:

 • Opinii przygotowanych przez recenzentów na podstawie złożonego sprawozdania śródokresowego.
 • Opinii wydanych przez ekspertów na miejscu realizacji projektu gdzie m.in. spotkają się oni z osobami biorącymi udział w pracach B+R, partnerami w projekcie, członkami MKN oraz liderami grup badawczych.

Pierwsza ocena śródokresowa

Pierwsza ocena śródokresowa przeprowadzana jest po 12 miesiącach od rozpoczęcia realizacji Projektu. Zgodnie z Dokumentacją Konkursową pierwsza ocena śródokresowa dotyczy przede wszystkim:

 1. Sposobu wdrażania zaproponowanej we wniosku struktury organizacyjnej,
 2. Wprowadzania dobrych praktyk np. w zakresie rekrutacji pracowników naukowych,
 3. Współpracy z instytucją partnerską z zagranicy,
 4. Analizy ewaluacji pracowników wykonujących prace B+R zatrudnionych w trakcie I części projektu (jeśli dotyczy).

Druga ocena śródokresowa

Druga ocena śródokresowa przeprowadzana jest po 36 miesiącach od rozpoczęcia realizacji Projektu. Ocena ta dotyczy przede wszystkim:

 1. Oceny doskonałości naukowej liderów zespołów, składu zespołów i innego personelu w tym liczby nowych zespołów w jednostce realizującej MAB,
 2. Aktywności liderów w ubieganiu się o granty ERC lub równie prestiżowych,
 3. Nawiązania współpracy z przedsiębiorcami,
 4. Poziomu umiędzynarodowienia i rozwoju kadr B+R na potrzeby nowoczesnej gospodarki.

Sprawozdania śródokresowe powinny zostać złożone do Fundacji w ciągu 25 dni od zakończenia 12 i 36 miesiąca realizacji II części Projektu.

COROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Zgodnie z umową o powierzenie grantu, po każdych kolejnych 12 miesiącach kalendarzowych realizacji Projektu (licząc od dnia rozpoczęcia realizacji Projektu), nie później niż 25 dni od jego zakończenia, powinni Państwo złożyć sprawozdanie merytoryczne.
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone