Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Rekrutacje

W celu prawidłowej realizacji Projektu, Jednostka MAB angażuje osoby odpowiedzialne za wdrażanie agendy badawczej, w tym członków grup badawczych (liderów grup badawczych, studentów, doktorantów i młodych doktorów), a także doktorów z zaangażowaniem stażem oraz naukowców indywidualnych. Procedury wyboru kandydatów zależą od stanowiska oraz funkcji w projekcie i zostały przedstawione poniżej.

Jeśli rekrutowany jest:

Rekrutację uznaje się za poprawnie przeprowadzoną gdy:

 1. Ogłoszenie o rekrutacji zostało przesłane do FNP
 2. Ogłoszenie po zaakceptowaniu przez FNP zostało umieszczone na stronie EURAXESS (nie musi dotyczyć studentów)
 3. Ogłoszenie z linkiem do EURAXESS zostało przesłane do FNP
 4. Lider grupy, do której odbywa się rekrutacja, powołał co najmniej dwuosobową komisję odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji
 5. FNP została poinformowana o planowej dacie rozmowy rekrutacyjnej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
 6. Rekrutacja się odbyła
 7. Protokół został umieszczony w bazie FNP
 8. Protokół został zaakceptowany przez koordynatorkę FNP

Rekrutację uznaje się za poprawnie przeprowadzoną gdy:

 1. Ogłoszenie o rekrutacji zostało skonsultowane z MKNem
 2. Data rozmów została ustalona z MKNem (w celu umożliwienia osobistego przybycia jak największej liczbie osób – termin powinien być ustalany co najmniej 6 miesięcy wcześniej niż data planowanej rozmowy rekrutacyjnej)
 3. Ogłoszenie o rekrutacji zostało przesłane do FNP
 4. Ogłoszenie po zaakceptowaniu przez FNP zostało umieszczone na stronie EURAXESS
 5. Ogłoszenie z linkiem do EURAXESS zostało przesłane do FNP
 6. Ogłoszenie zostało przesłane do członków MKNu w celu wykorzystania ich sieci kontaktów do promocji oferty pracy na danym stanowisku (zalecane jest jak najszersze promowanie ogłoszenia)
 7. FNP zostało poinformowane o planowej dacie rozmowy rekrutacyjnej z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem
 8. MKN przeprowadza rekrutację wg przyjętych przez siebie kryteriów, przy czym co najmniej jedno z tych kryteriów powinno odnosić się do dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata oraz tego, czy kandydat reprezentuje poziom, który charakteryzuje laureatów ERC.
 9. Protokół został umieszczony w bazie FNP
 10. Protokół został zaakceptowany przez koordynatorkę / koordynatora oraz Zarząd FNP

Rekrutację uznaje się za poprawnie przeprowadzoną gdy:

Pisemna prośba po angielsku została przesłana do koordynatorki FNP i zawierała:

 • CV proponowanej osoby
 • Uzasadnienie zapotrzebowania na konkretne umiejętności/wiedzę danej osoby wynikające z konieczności pozyskania przez jednostkę MAB niezbędnych kompetencji w zakresie B+R, np. w zakresie obsługi zaawansowanego urządzenia badawczego lub konkretnej technologii.

Jeśli rekrutowany jest:

Rekrutację uznaje się za poprawnie przeprowadzoną gdy:

 1. Ogłoszenie o rekrutacji zostało przesłane do FNP
 2. Ogłoszenie po zaakceptowaniu przez FNP zostało umieszczone na stronie EURAXESS (nie musi dotyczyć studentów)
 3. Ogłoszenie z linkiem do EURAXESS zostało przesłane do FNP
 4. Lider grupy, do której odbywa się rekrutacja, powołał co najmniej dwuosobową komisję odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji
 5. FNP została poinformowana o planowej dacie rozmowy rekrutacyjnej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
 6. Rekrutacja się odbyła
 7. Protokół został umieszczony w bazie FNP
 8. Protokół został zaakceptowany przez koordynatorkę FNP

Rekrutację uznaje się za poprawnie przeprowadzoną gdy:

 1. Ogłoszenie o rekrutacji zostało skonsultowane z MKNem
 2. Data rozmów została ustalona z MKNem (w celu umożliwienia osobistego przybycia jak największej liczbie osób – termin powinien być ustalany co najmniej 6 miesięcy wcześniej niż data planowanej rozmowy rekrutacyjnej)
 3. Ogłoszenie o rekrutacji zostało przesłane do FNP
 4. Ogłoszenie po zaakceptowaniu przez FNP zostało umieszczone na stronie EURAXESS
 5. Ogłoszenie z linkiem do EURAXESS zostało przesłane do FNP
 6. Ogłoszenie zostało przesłane do członków MKNu w celu wykorzystania ich sieci kontaktów do promocji oferty pracy na danym stanowisku (zalecane jest jak najszersze promowanie ogłoszenia)
 7. FNP zostało poinformowane o planowej dacie rozmowy rekrutacyjnej z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem
 8. MKN przeprowadza rekrutację wg przyjętych przez siebie kryteriów, przy czym co najmniej jedno z tych kryteriów powinno odnosić się do dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata oraz tego, czy kandydat reprezentuje poziom, który charakteryzuje laureatów ERC.
 9. Protokół został umieszczony w bazie FNP
 10. Protokół został zaakceptowany przez koordynatorkę / koordynatora oraz Zarząd FNP

Rekrutację uznaje się za poprawnie przeprowadzoną gdy:

Pisemna prośba po angielsku została przesłana do koordynatorki FNP i zawierała:

 • CV proponowanej osoby
 • Uzasadnienie zapotrzebowania na konkretne umiejętności/wiedzę danej osoby wynikające z konieczności pozyskania przez jednostkę MAB niezbędnych kompetencji w zakresie B+R, np. w zakresie obsługi zaawansowanego urządzenia badawczego lub konkretnej technologii.

Jeśli zatrudniany jest:

Konieczne jest aby:

 1. MKN pozytywnie zaopiniował zatrudnienie naukowca wizytującego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 2. Dany naukowiec nie był wcześniej zatrudniony w trybie przewidzianym dla naukowców samodzielnych? indywidualnych.
 3. Zatrudnienie powinno być związane np. z realizacją konkretnego zadania badawczego lub współpracą ekspercką z jedną lub kilkoma grupami badawczymi pracującymi w jednostce MAB.
 4. Informacje o zatrudnionym naukowcu indywidualnym została wprowadzona do systemu elektronicznego FNP.

Jeśli zatrudniany jest:

Konieczne jest aby:

 1. MKN pozytywnie zaopiniował zatrudnienie naukowca wizytującego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 2. Dany naukowiec nie był wcześniej zatrudniony w trybie przewidzianym dla naukowców samodzielnych? indywidualnych.
 3. Zatrudnienie powinno być związane np. z realizacją konkretnego zadania badawczego lub współpracą ekspercką z jedną lub kilkoma grupami badawczymi pracującymi w jednostce MAB.
 4. Informacje o zatrudnionym naukowcu indywidualnym została wprowadzona do systemu elektronicznego FNP.

Informacje o protokole:

 1. Informacje nt. ogłoszeń o konkursie
 2. Informacje na temat kryteriów wyboru oraz terminów naboru
 3. Listę kandydatów i nazwy jednostek, z których pochodzą
 4. Noty uzyskane przez kandydatów wraz z uzasadnieniami
 5. Treść ogłoszenia

Informacje o protokole:

 1. Informacje nt. ogłoszeń o konkursie
 2. Informacje na temat kryteriów wyboru oraz terminów naboru
 3. Listę kandydatów i nazwy jednostek, z których pochodzą
 4. Noty uzyskane przez kandydatów wraz z uzasadnieniami
 5. Treść ogłoszenia

Pliki do pobrania

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone