Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Q&A

Kategoria 1 – Wynagrodzenia. Czy w przypadku zatrudnienia młodego doktora na pół etatu do pracy w projekcie jednostka MAB może wnioskować do FNP o zgodę na zastosowanie wyższej stawki niż wynikająca z Dokumentacji Konkursowej?
Kategoria 1 – Wynagrodzenia. Czy w przypadku zatrudnienia młodego doktora na pół etatu do pracy w projekcie jednostka MAB może wnioskować do FNP o zgodę na zastosowanie wyższej stawki niż wynikająca z Dokumentacji Konkursowej?

Zgodnie z par. 3 ust. 3 Umowy o powierzenie grantu, w przypadku kiedy pracownik realizuje prace w projekcie w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie nie może być wyższe niż ten sam procent sugerowanej kwoty wynagrodzenia zamieszczonej w Dokumentacji Konkursowej. Stąd też w takim przypadku nie ma możliwości wnioskowania o zwiększenie wynagrodzenia ponad określone % stawki sugerowanej w Dokumentacji Konkursowej.


Kategoria 1 – Wynagrodzenia. Czy jednostka MAB ma możliwość zatrudnienia  brokera technologii, pomimo, że nie ma przewidzianych wydatków na ten cel w budżecie Projektu?
Kategoria 1 – Wynagrodzenia. Czy jednostka MAB ma możliwość zatrudnienia brokera technologii, pomimo, że nie ma przewidzianych wydatków na ten cel w budżecie Projektu?

Tak, istnieje możliwość zatrudnienia osoby w roli brokera w takim przypadku, niemniej niezbędne jest przedstawienie propozycji zmian w budżecie projektu do akceptacji FNP, które uwzględnią koszty wynagrodzenia brokera w budżecie jednostki.


Kategoria 1 – Wynagrodzenia. Czy w ramach wynagrodzenia pracownika kwalifikowana jest składka z tytułu objęcia pracownika Programem Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK?
Kategoria 1 – Wynagrodzenia. Czy w ramach wynagrodzenia pracownika kwalifikowana jest składka z tytułu objęcia pracownika Programem Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK?

Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe są kwalifikowane w ramach kosztów bezpośrednich zgodnie z rozdziałem I katalogu kosztów „Wynagrodzenia” Przewodnika kosztów kwalifikowanych w ramach Działania 4.3 POIR, gdzie w ramach kwalifikowanych składników płacowych i pozapłacowych wynagrodzenia personelu projektu w punkcie 1.1.4 j) wskazana została składka na ubezpieczenie emerytalne, w tym Pracowniczy Program Emerytalny. Składki na Pracownicze Programy Kapitałowe są kwalifikowalne analogicznie jak składki na Pracownicze Programy Emerytalne, tj. składki związane z ubezpieczeniem emerytalnym. Stąd mogą one zostać ponoszone w całości w kosztach bezpośrednich z kategorii W (1.) budżetu projektu. Nadrzędną zasadą jest przede wszystkim podstawą do kwalifikowania będzie zgodność wydatku z przepisami ustawy o PPK.

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone