Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
Dla Grantobiorców


Program Międzynarodowe Agendy Badawcze wspiera wyspecjalizowane, niezależne jednostki badawcze w Polsce, które będą realizować międzynarodowe agendy badawcze we współpracy strategicznej z renomowanymi instytucjami naukowymi z innych krajów. Zakres proponowanych badań oraz międzynarodowa pozycja kierownika projektu mają kluczowe znaczenie dla sukcesu ośrodka badawczego i jego międzynarodowej widoczności naukowej.

Dokumenty regulujące pracę Jednostki MAB

Zestaw dokumentów regulujących pracę jednostki MAB – Dokumentacje Konkursowe, Przewodnik Kwalifikowalności Wydatków oraz Rekomendacje

Sprawozdawczość merytoryczna

Informacje na temat oceny postępów w projekcie oraz obowiązujących terminów składania sprawozdań

Sprawozdawczość finansowa

Zbiór informacji dotyczących rozliczania wydatków poniesionych w projekcie, rozliczania podatku VAT oraz składania sprawozdania finansowego

Zamówienia publiczne

Informacje na temat dokonywania zakupów w projekcie

Dofinansowanie na zakup aparatury specjalistycznej (“Grant aparaturowy”)

Informacje dotyczące dofinansowania zakupu aparatury specjalistycznej oraz rozliczenia grantu aparaturowego

Rekrutacje

Szczegóły na temat przeprowadzenia rekrutacji studentów, doktorantów, młodych doktorów i liderów grup oraz angażu doktorów z zaawansowanym stażem i naukowców wizytujących, a także wytyczne do sporządzania protokołów rekrutacyjnych

Stypendyści

Informacje dotyczące statusu stypendysty oraz kwestii wynagrodzenia

Promocja programu

Zasady oznakowania projektu oraz kwalifikowalność wydatków związanych z promocją

Q&A

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Flaga Rzeczpospolita Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

© 2021 nFinity | Wszelkie prawa zastrzeżone