To drugi odcinek realizowanego wspólnie z tygodnikiem Polityka cyklu podcastowego „Nauka dla innowacji”, w ramach którego publikujemy rozmowy z wybitnymi polskimi naukowcami, laureatami programu Międzynarodowe Agendy Badawcze prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i finansowanego ze środków pochodzących z funduszy europejskich z programu Inteligentny Rozwój (POIR).

 

Mózg – część układu nerwowego znajdująca się wewnątrz czaszki u człowieka i zwierząt kręgowych; zawiera ośrodki ważne dla krążenia, oddychania itp., oraz warunkujące czynności ruchowe, czuciowe i zmysłowe.

Umysł – zespół myślowych, poznawczych funkcji mózgu; rozum, inteligencja.

Empatia – przypisywanie innej osobie uczuć, jakie ktoś by żywił będąc w sytuacji tej osoby; uczuciowe utożsamianie się z inną osobą i wywoływania w sobie uczucia, które ona przeżywa.

Autyzm – skłonność do zamykania się we własnym świecie wewnętrznym, do wystarczania samemu sobie.

Takie definicje znalazły się w słowniku Doroszewskiego 65 lat temu.

Prof. Ewelina Knapska opowiada o tym, co od tego czasu zmieniło się w pojmowaniu zdolności umysłowych człowieka i o narzędziach, jakimi dysponują dziś uczeni, by móc je zrozumieć. Między innymi po to, żeby wesprzeć osoby, które postrzegają świat i stosunki międzyludzkie inaczej niż ludzie neurotypowi.

 

W Centrum Doskonałości Badań nad Plastycznością Neuronalną i Chorobami Mózgu BRAINCITY prowadzone są badania nad kompleksowym zrozumieniem, jak działa ludzki mózg oraz będący jego wytworem umysł. BRAINCITY to jedno z 14 centrów doskonałości, które działają w Polsce, dzięki środkom z funduszy europejskich z programu Inteligentny Rozwój przyznanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Badania prowadzone przez naukowców w Centrum BRAINCITY mogą zostać wykorzystane w celu wypracowania nowych rozwiązań, poprawiających profilaktykę, diagnostykę, monitorowanie i leczenie chorób mózgu. Chodzi zarówno o schorzenia psychiczne, jak depresja czy schizofrenia, uzależnienia, jak i choroby neurozwyrodnieniowe, takie jak choroba Alzheimera czy Parkinsona.

 

Podcastu można także wysłuchać za pośrednictwem platform podcastowych: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast (do wyszukiwania należy użyć hasła „Nauka dla innowacji”).

 

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze.