Grupa prowadząca badania związane z realizacją I cz. Projektu

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr inż. Marian Bubak
Dyrektor ds. Naukowych

ScopusScopus

Orcid 0000-0001-6083-0549Orcid 0000-0001-6083-0549
Uzyskał tytuł magistra fizyki technicznej i doktora informatyki na AGH w Krakowie. Kieruje też Laboratorium Metod Informacyjnych w Medycynie w Cyfronet AGH, jest pracownikiem Instytutu Informatyki AGH oraz profesorem Inżynierii Systemów Rozproszonych (emerytowanym) na Uniwersytecie w Amsterdamie. Jego tematy badawcze to obliczenia rozproszone i informatyka kwantowa. Autor około 230 artykułów, pełnił kluczowe role w 15 projektach unijnych, jest członkiem rad redakcyjnych FGCS, Bio-Algorithms and Med-Systems oraz Computer Science Journal.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Powstanie Centrum Sano jest efektem działalności badawczej w ramach projektów unijnych kierowanych przez M. Bubaka. Badania koncentrowały się na środowiskach rozwiązywania problemów i systemach wspomagania decyzji wykorzystujących rozproszone infrastruktury obliczeniową dla medycyny. Badania te były kontynuowane we współpracy z Uniwersytetem w Sheffield podczas pierwszej fazy projektu IRAP w Sano Center. Zespół prowadził badania nad nowymi komputerowymi metodami predykcyjnymi dla wybranych chorób, w tym z wykorzystaniem uczenia maszynowego i metodami przetwarzania obrazów. Ta aktywność naukowa jest częścią aktualnego programu badawczego Sano.