Grupa 1

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Arkadiusz Sitek


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-0677-4002Orcid 0000-0002-0677-4002
Dr Arkadiusz Sitek – Od lutego 2021 roku Dyrektor Sano – Centre for Computational Personalised Medicine. Prezes zarządu i Kierownik zespołu badawczego. Doktor fizyki na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver w Kanadzie, magister biofizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w firmach IBM oraz Philips Research w Cambridge. W latach 2006-2015 adiunkt na wydziale radiologii w Harvard Medical School oraz fizyk na wydziale radiologii w Brigham and Women’s Hospital oraz Massachusetts General Hospital. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół wykorzystania metod obliczeniowych w opiece zdrowotnej. Specjalizuje się w metodach statystycznych i wizualizacji danych medycznych i uczeniu maszynowym.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Jako Dyrektor, Dr. Sitek nadzoruje i wytycza ogólny kierunek pracy naukowej w Sano. Dr Sitek kieruje zespołem Health informatics. Jego grupa badawcza koncentruje się na nowej generacji urządzeń do komunikacji w medycynie. Badane będą nowe modele wymiany informacji pomiędzy pacjentami, ich rodzinami, lekarzami, i zespołami opieki. Ważnym obszarem działań grupy Health informatics będą również intuicyjne interfejsy pomiędzy użytkownikami i danymi oraz zastosowaniu w tym sztucznej inteligencji, dzięki którym będzie można efektywniej przyswajać i wykorzystywać dane medyczne.