Clinical Data Science

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Ahmed Abdeen Hamed


ScopusScopus

Orcid 0000-0003-4411-8433Orcid 0000-0003-4411-8433
Dr Hamed w swojej rozprawie doktorskiej z 2014 r. przedstawił nowatorskie modele sieci i algorytmy, które badały dane z mediów społecznościowych, artykuły prasowe i literaturę biomedyczną. Pracując w branży farmaceutycznej, zaprojektował algorytm sieciowy, który klasyfikował małe cząsteczki na podstawie ich specyficzności. Podczas pandemii COVID-19 dr Hamed był jednym z pierwszych naukowców badających możliwość leczenia COVID-19. 

Dr Hamed dołączył do Sano, aby kontynuować badania kliniczne z wykorzystaniem metod obliczeniowych analizy danych i sztucznej inteligencji. 

 

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Zainteresowania naukowe grupy obejmują:

  • badania nad ponownym przeznaczeniem leków; 
  • rozwój systemów wspomagania decyzji klinicznych;
  • zaprojektowanie Federacyjnej Wyszukiwarki BioMedycznej; 
  • badanie Fine-tuning Large Language Models w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z nowotworami; 
  • wykorzystanie LLM do pomiaru podatności na leki nowych celów biologicznych; 
  • opracowanie szkieletu systemu ekspertowego regulującego wykorzystanie leków zatwierdzonych przez FDA do innych celów z wykorzystaniem danych z Badań Klinicznych; 
  • eksploracyjna analiza sieci objawów chorobowych jako  ground-truth do wykorzystania w celu sprawdzenia faktów w zakresie generatywnej zawartości sztucznej inteligencji; itp.