Sano

SanoOśrodek realizuje projekt: „Centre for New Methods in Computational Diagnostics and Personalised Therapy”. Naukowcy w centrum doskonałości Sano używają sztucznej inteligencji, zaawansowanych algorytmów, modelowania i symulacji komputerowych, a także analizują ogromne bazy danych, by wspierać lekarzy w procesie diagnostycznym i leczniczym. Nowoczesne technologie komputerowe rozwijane w Sano, umożliwiają precyzyjne dobranie leczenia, najkorzystniejszego dla danego pacjenta oraz przyspieszają opracowywanie nowych leków i procedur medycznych.

Twórcy Projektu

Dr Maciej Malawski
Dr Maciej Malawski
Od Sierpnia 2022 roku Dyrektor Sano
Prezes zarządu i kierownik zespołu badawczego Extreme-scale Data and Computing, Profesor nadzwyczajny na AGH i starszy pracownik naukowy w ACC Cyfronet AGH. Współautor ponad 50 publikacji międzynarodowych, w tym artykułów w czasopismach i konferencjach oraz rozdziałów w książkach. Członek technicznych komitetów programowych najważniejszych konferencji poświęconych przetwarzaniu naukowemu, równoległemu i rozproszonemu (SC, ICCS, IPDPS, CCGrid, UCC). Zajmuje stanowiska kierownicze na najważniejszych konferencjach w tej dziedzinie: współprzewodniczący generalny Euro-Par 2020 i członek Komitetu Sterującego, współprzewodniczący obszarowy IEEE Cluster 2021, wiceprzewodniczący BoF w SC18. Członek rady redakcyjnej czasopisma Future Generation Computer Systems.
Dr Arkadiusz Sitek
Dr Arkadiusz Sitek
Od Lutego 2021 do Sierpnia 2022 roku Dyrektor Sano, Prezes zarządu i Kierownik zespołu badawczego.
Dr Sitek odegrał kluczową rolę w ustanowieniu i kierowaniu strategiczną wizją Sano jako instytutu badawczego specjalizującego się w zastosowaniu sztucznej inteligencji (AI) w medycynie. Jako dyrektor był odpowiedzialny za tworzenie programu badawczego i nadzorowanie zatrudniania kierowników zespołów badawczych, starszej kadry badawczej, studentów i postdoktorów. Pomyślnie powiększył Sano z 11 do 70 pracowników, wspierając kulturę innowacji i współpracy, która umożliwiła instytutowi prosperowanie i rozwój. Kierując grupą badawczą Health Informatics Research Group, przewodził inicjatywom badawczym skupiającym się na wspomaganiu decyzji klinicznych, nowych biomarkerach, nowatorskich podejściach do telemedycyny/terapii z wykorzystaniem technologii AI VR/AR oraz rejestrach jakości/ścieżkach klinicznych.
Dr inż. Marian Bubak
Dr inż. Marian Bubak
Dyrektor ds. Naukowych i Prezes Zarządu Sano
Absolwent fizyki technicznej na AGH, gdzie uzyskał następnie tytuł doktora w dziedzinie informatyki. Działalność naukową w Sano łączy z kierowaniem Laboratorium Metod Informatycznych w Medycynie Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH. Członek kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu Informatyki AGH, profesor inżynierii systemów rozproszonych (emeritus) w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Amsterdamskiego. Współredaguje czasopisma: FGCS, Bio-Algorithms and Med.-Systems oraz Computer Science Journal. Współautor ok. 230 publikacji naukowych, pełnił kluczowe role w 15 międzynarodowych projektach badawczych Programów Ramowych Komisji Europejskiej. Był zaangażowany w organizację międzynarodowych konferencji: ICCS, EuroPar, CCGrid, eScience.
Prof. Marco Viceconti
Prof. Marco Viceconti
Prof. Marco Viceconti pochodzi z Włoch, doktorat uzyskał na Uniwersytecie we Florencji. Profesor w dziedzinie biomechaniki obliczeniowej na Wydziale Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu Bolońskiego we Włoszech oraz profesor wizytujący na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu w Sheffield w Wielkiej Brytanii, gdzie założył prestiżowy Insigneo: Institute for In Silico Medicine. Ekspert w dziedzinie biomechaniki układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, a w szczególności w stosowaniu modelowania przedmiotowego w celu wsparcia decyzji medycznej. Jeden z największych autorytetów w międzynarodowej społeczności medycyny in silico: prezes VPH Institute, międzynarodowej organizacji non-profit, która koordynuje tę społeczność badawczą, oraz członek zarządu Avicenna Alliance, organizacji reprezentującej interesy branży biomedycznej w tym obszarze.
Partnerzy międzynarodowi


University of Sheffield
Insigneo Institute
Forschungszentrum Jülich
Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI
RWTH Aachen University
Sheffield Teaching Hospital
Partnerzy polscy


Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Religi
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
Cyfronet AGH
Klaster LifeScience Kraków
arrow3.png
Strona MKN   https://sano.science/

Prof. Marco Viceconti
Profesor bioinżynierii przemysłowej, Uniwersytet Boloński (Włochy) Profesor wizytujący na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Sheffield (Wielka Bytania)
Prof. Peter M.A. Sloot
Profesor złożonych systemów adaptacyjnych, Dyrektor ds. Naukowych w Instytucie Badań Zaawansowanych, Uniwersytet Amsterdamski (Holandia)
Prof. Zbigniew Nawrat
Instytut Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi, Zabrze (Polska)
Prof. Holger Gohlke
Wydział Matematyki i Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Heinricha Heinego w Düsseldorfie (Niemcy)
Prof. Stefan Zachow
Wydział Matematyki Nauk Przyrodniczych i Materiałoznawstwa, Instytut Zuse w Berlinie (Niemcy)
Prof. Rod Hose
Wydział Zakażeń, Odporności i Chorób Sercowo-Naczyniowych, Uniwersytet Sheffield (Wielka Brytania)
Prof. Dieter Kranzlmüller
Instytutu Informatyki, Uniwersytecie Ludwiga- Maximiliana w Monachium (Niemcy)
Prof. Marek Behr
Katedra Obliczeniowej Analizy Systemów Technicznych (CATS), Centrum Symulacji i Analizy Danych (JARA-CSD), RWTH Uniwersytet w Aachen (Niemcy)
Prof. Knut Koschatzky
Instytut Fraunhofera ds. Badań Systemów i Innowacji (Niemcy)
Prof. Jacek Kitowski
ACK Cyfronet, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków (Polska)
Prof. Ewa Deelman
Profesor i Dyrektor ds. Badań, Instytut Nauk Informacyjnych, Uniwersytet Południowej Kalifornii (USA)
Dr. habil. Claire Chalopin
Centrum Innowacji Chirurgii Wspomaganej Komputerowo (ICCAS) oraz Wydział Medyczny, Uniwersytet w Lipsig (Niemcy)
Prof. Irena Roterman-Konieczna
Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków (Polska)
Prof. Richard Clayton
Insigneo, Institut Medycyny in-silico i Wydział Informatyki Uniwersytetu w Sheffield (Wielka Brytania)
Prof. Jerzy Gąsowski
Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków (Polska)
Partnerzy międzynarodowi


University of Sheffield
Insigneo Institute
Forschungszentrum Jülich
Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI
RWTH Aachen University
Sheffield Teaching Hospital
Partnerzy polscy


Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Religi
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
Cyfronet AGH
Klaster LifeScience Kraków