Pracownia Biogenezy Mitochondriów

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-2832-2568Orcid 0000-0002-2832-2568
Prof. Agnieszka Chacińska uzyskała doktorat w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN pod kierunkiem prof. Magdaleny Boguty oraz stażu podoktorskim u prof. Nikolausa Pfannera, kierowała grupą naukową na Uniwersytecie we Freiburgu w Niemczech. Następnie w roku 2009 założyła Laboratorium Biogenezy Mitochondrialnej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, z którym przeniosła się do CeNT UW, a następnie do IMol PAN. Jest członkiem korespondentem PAN, członkiem EMBO i Academia Europaea.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Biogeneza mitochondriów wymaga wydajnego importu, sortowania i dojrzewania białek, zarządzanych przez zakonserwowany system translokacji białek. Laboratorium Biogenezy Mitochondrialnej bada nowe powiązania między mechanizmami transportu białek a homeostazą białek mitochondrialnych, obejmujące oddziaływania między cytoplazmą i mitochondrium. Badania te pozwalają zrozumieć złożone i dynamiczne procesy związane z tworzeniem funkcjonalnych organelli i utrzymaniem homeostazy białek komórkowych, zaburzenia których mogą prowadzić do patologii, powiązanych m. in z neurodegeneracją.