Laboratorium Wirusologii Strukturalnej

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Piotr Gerlach


ScopusScopus

Orcid 0000-0001-9599-7322Orcid 0000-0001-9599-7322
Dr Piotr Gerlach dołączył do MAB ReMedy w Międzynarodowym Instytucie Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk (IMol PAN) latem 2021 r. Podczas doktoratu w grupie dr. Stephena Cusacka w EMBL w Grenoble określił pierwszą strukturę atomową polimerazy wirusowej z rzędu Bunyavirales. Następnie, zdobywszy stypendium na staż post-doktorski EMBO Long Term Fellowship, dołączył do zespołu prof. Eleny Conti w Instytucie Biochemii im. Maxa Plancka w Monachium, gdzie badał ludzki exosom RNA, stosując technikę cryo-EM. Dr Gerlach jest laureatem EMBO Installation Grant wspierającego założenie zespołu badawczego w IMol.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Zespół dr. Gerlacha koncentruje się na wewnątrzkomórkowych interakcjach między komórką gospodarza a zakaźnymi wirusami RNA, integrując techniki biologii strukturalnej z wykorzystaniem linii komórkowych. Jednym z głównych celów jest zbadanie, w jaki sposób wirusy RNA zmieniają translację białek – kluczowy obszar konfrontacji między wirusem a gospodarzem, będący jednocześnie w centrum komórkowych szlaków odpowiedzi na stres. Prowadzone badania umożliwią projektowanie innowacyjnych terapii i leków antywirusowych o szerokim spektrum działania.