Laboratorium Molekularnej Onkosygnalizacji

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Anna Marusiak


ScopusScopus

Orcid 0000-0001-8907-3131Orcid 0000-0001-8907-3131
Dr Anna Marusiak jest absolwentką biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia doktoranckie ukończyła w 2010 r. na Uniwersytecie w Birmingham, a następnie w latach 2011-2015 odbyła staż podoktorski w Instytucie Cancer Research UK w Manchesterze. Od grudnia 2015 r. pracowała w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego w Laboratorium Medycyny Doświadczalnej, gdzie realizowała projekty badawcze Fuga, Homing, oraz Sonata. Obecnie kieruje w IMol PAN zespołem badawczym w ramach projektu ReMedy.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Tematyka pracy zespołu dr Marusiak związana jest z biologią nowotworów. Celem badań jest identyfikacja molekularnych procesów odpowiadających za rozwój choroby nowotworowej oraz poszukiwanie nowych celów terapeutycznych. Obecnie zespół zajmuje się badaniem udziału kinazy MLK4 w procesach związanych z rozwojem chemiooporności u chorych na nowotwór piersi, a także zrozumieniem roli tej kinazy w komunikacji pomiędzy komórkami raka piersi a mikrośrodowiskiem guza.