Laboratorium Metabolicznej Kontroli Jakości

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Karolina Szczepanowska


ScopusScopus

Orcid 0000-0003-4689-2350Orcid 0000-0003-4689-2350
Dr Karolina Szczepanowska jest kierownikiem Laboratorium Metabolicznej Kontroli Jakości w Międzynarodowym Instytucie Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk (IMol PAN). Doktoryzowała się pod kierunkiem prof. Françoise Foury na Uniwersytecie Louvain w Belgii. Następnie odbyła staż post-doktorski w zespole prof. Aleksandry Trifunovic na Uniwersytecie w Kolonii i Cluster of Excellence Cellular Stress Responses in Aging-Associated Diseases w Niemczech.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Zespół dr. Szczepanowskiej jest zafascynowany mechanizmami, które regulują procesy metaboliczne w komórkach. Badania skupiają się na kontroli jakości mitochondrialnych kompleksów oddechowych, złożonych maszyn molekularnych odpowiedzialnych za produkcję energii. Zespól chce odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób kompleksy oddechowe są nadzorowane, naprawiane i degradowane w obliczu stresu. Badania te pozwolą na opracowanie nowych strategii terapeutycznych w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych.