ReMedy

ReMedyOśrodek realizuje projekt: „Regenerative Mechanisms for Health”. ReMedy zajmuje się kompleksowymi i komplementarnymi ze sobą badaniami nad żywymi organizmami. Wiedza ta zostanie wykorzystana do walki z chorobami, w których komórkowe szlaki regeneracyjne są osłabione (jak w chorobach neurodegeneracyjnych) lub zbyt wzmocnione (jak w komórkach nowotworowych). Obecnie projekt ReMedy jest realizowany w powstałym pod koniec 2020 r. Międzynarodowym Instytucie Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk (IMol PAN).

Twórcy Projektu

Prof. Agnieszka Chacińska
Prof. Agnieszka Chacińska
Profesor nauk biologicznych, Dyrektor IMol – Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk, w którym kieruje również Laboratorium Biogenezy Mitochondriów. Studia biologiczne na UW ukończyła ze specjalizacją z biologii molekularnej. Pracę doktorską i habilitacyjną obroniła w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Jako kierownik Grupy Badawczej pracowała na Uniwersytecie we Freiburgu w Niemczech. W roku 2009 objęła stanowisko profesora w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Od roku 2017 Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pod koniec 2020 roku stanęła na czele nowo powołanego Instytutu IMol PAN. Prowadzi badania nad biologią molekularną komórki z naciskiem na biogenezę mitochondriów oraz jej rolą w zdrowiu i chorobie. Członkini korespondencyjna Polskiej Akademii Nauk, laureatka m.in.: Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej Copernicus, Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Członkini EMBO oraz Academia Europaea.
Prof. Maria Magda Konarska
Prof. Maria Magda Konarska
Profesor i Zastępca Dyrektora ds. Nauki w IMol PAN, gdzie również kieruje Laboratorium Biologii RNA. Emerytowana profesor Uniwersytetu Rockefellera w Nowym Jorku w USA, gdzie przez 26 lat kierowała Laboratorium Biologii Molekularnej i Biochemii. Zajmuje się badaniem funkcji RNA w procesach komórkowych, w szczególności badaniem mechanizmu splicingu pre-mRNA. Ukończyła studia z zakresu genetyki na UW, następnie uzyskała stopień doktora i doktora habilitowanego w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Pracowała m.in. w Centrum Badań nad Rakiem na MIT (Center for Cancer Research, Massachusetts Institute of Technology) w Cambridge w USA i na Uniwersytecie Rockefellera w Nowym Jorku. Członkini korespondencyjna Polskiej Akademii Nauk, zdobywczyni licznych krajowych i międzynarodowych stypendiów, grantów i nagród naukowych. Członkini EMBO oraz Academia Europaea.
Partnerzy projektu


University Medical Center
Göttingen (Niemcy)
CeNT – Centrum Nowych Technologii
Uniwersytet Warszawski

Prof. Phillip A. Sharp
MIT – Instytut Technologii w Massachusetts , Cambridge, MA (USA)
Prof. Witold Filipowicz
Instytut Badań Biomedycznych Friedricha Mieschera (Szwajcaria)
Prof. Peter Rehling
Katedra Biochemii Komórkowej, Uniwersytet Medyczny w Getyndze (Niemcy)
Prof. Silvio Rizzoli
Katedra Fizjologii Neurologicznej i Czuciowej, Uniwersytet Medyczny w Getyndze (Niemcy)
Prof. Ehud Gazit
Wydział Nauk Przyrodniczych im. George S. Wise Uniwersytet w Tel Awiwie (Izrael)
Prof. Reinhard Lührmann
Instytut Chemii Biofizycznej Maxa Plancka (Niemcy)
Prof. Mary Anne O’Connell
CEITEC – Środkowoeuropejski Instytut Technologiczny (Republika Czeska)
Prof. Annalisa Pastore
King’s College London (WB), Uniwersytet w Pawii (Włochy)
Prof. Zofia Chrzanowska-Lightowlers
Wellcome Trust Centre for Mitochondrial Research, Newcastle (WB)
Prof. Zofia Szweykowska-Kulinksa
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań (Polska)
Partnerzy projektu


University Medical Center
Göttingen (Niemcy)
CeNT – Centrum Nowych Technologii
Uniwersytet Warszawski