Osiągnięcia

Prof. Konrad Banaszek, dyrektor QOT, poza prowadzeniem prac badawczych jest także koordynatorem naukowym europejskiej inicjatywy QuantERA, czyli sieci 32 organizacji finansujących naukę w 26 krajach. QuantERA wspiera międzynarodową współpracę i badania z zakresu technologii kwantowych, a także zacieśnienie kooperacji naukowców z przemysłem. Koordynatorem programu jest Narodowe Centrum Nauki. Budżet programu wynosi ponad 26 milionów euro, z czego 11,5 mln zostało przekazane przez Komisję Europejską.

Przykładowe publikacje

Temporal imaging for ultra-narrowband few-photon states of light

Mazelanik, A. Leszczyński, M. Lipka, M. Parniak, and W. Wasilewski

Optica, 2020, 7(3), 203-208

DOI: https://doi.org/10.1364/OPTICA.382891

Quantum limits in optical communications

Banaszek, L. Kunz, M. Jachura, and M. Jarzyna, J.

Lightwave Technol., 2020, 38(10), 2741-2754

DOI: https://doi.org/10.1109/JLT.2020.2973890

Entanglement negativity as a universal non-Markovianity witness

Kolodynski, S. Rana, and A. Streltsov

Phys. Rev. A, 2020, 101, 020303(R)

DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.020303

Przykładowe zgłoszenia patentowe i patenty

Tytuł
A receiver for receiving information transmitted using very weak light pulses, a system for transmitting information comprising such a receiver and a method for transmitting information using very weak light pulses
Zgłaszający
K. Banaszek, M. Jachura
Numer zgłoszenia
EP3692657, EP3734862, US app. 16/759,883, CN111328444, PCT/IB2018/058421
Data zgłoszenia
30.10.2017
Tytuł
The method of quantum distribution of the cryptographic key using very weak light pulses, the transmitter, receiver, set of receivers and the system for quantum distribution of the cryptographic key using very weak light pulses, the method of transmitting the cryptographic key using very weak light pulses and the method of receiving the cryptographic key using very weak light pulses.
Zgłaszający
K. Banaszek, M. Jachura, M. Jarzyna, M. Pawłowski (University of Gdansk)
Numer zgłoszenia
P.433108, PCT in preparation
Data zgłoszenia
29.02.2020
Tytuł
System for generating entangled photon pairs of multimode quantum memory for regeneration of a quantum signal at a distance, a method for generating entangled photon pairs of multimode quantum memory for regeneration of a quantum signal at a distance.
Zgłaszający
W. Wasilewski, M. Lipka, M. Mazelanik, M. Parniak-Niedojadło, K. Zdanowski, A. Ostasiuk, A. Leszczyński
Numer zgłoszenia
P.434142
Data zgłoszenia
31.05.2020
Tytuł
A method of calibrating an image amplifier to reduce crosstalk signals at the input to a microchannel system and an image amplifier calibration kit.
Zgłaszający
M. Lipka, W. Wasilewski, M. Mazelanik, M. Parniak-Niedojadło
Numer zgłoszenia
P. 430266
Data zgłoszenia
17.06.2019
Tytuł
A method of optical communication for information transmission and cryptographic key distribution, and a system for implementing the method.
Zgłaszający
K. Banaszek, M. Jachura, P. Kolenderski, M. Lasota
Numer zgłoszenia
P.436177
Data zgłoszenia
30.11.2020

Prof. Konrad Banaszek, dyrektor QOT, poza prowadzeniem prac badawczych jest także koordynatorem naukowym europejskiej inicjatywy QuantERA, czyli sieci 32 organizacji finansujących naukę w 26 krajach. QuantERA wspiera międzynarodową współpracę i badania z zakresu technologii kwantowych, a także zacieśnienie kooperacji naukowców z przemysłem. Koordynatorem programu jest Narodowe Centrum Nauki. Budżet programu wynosi ponad 26 milionów euro, z czego 11,5 mln zostało przekazane przez Komisję Europejską.

Przykładowe publikacje

Temporal imaging for ultra-narrowband few-photon states of light

Mazelanik, A. Leszczyński, M. Lipka, M. Parniak, and W. Wasilewski

Optica, 2020, 7(3), 203-208

DOI: https://doi.org/10.1364/OPTICA.382891

Quantum limits in optical communications

Banaszek, L. Kunz, M. Jachura, and M. Jarzyna, J.

Lightwave Technol., 2020, 38(10), 2741-2754

DOI: https://doi.org/10.1109/JLT.2020.2973890

Entanglement negativity as a universal non-Markovianity witness

Kolodynski, S. Rana, and A. Streltsov

Phys. Rev. A, 2020, 101, 020303(R)

DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.020303

Przykładowe zgłoszenia patentowe i patenty

Tytuł
A receiver for receiving information transmitted using very weak light pulses, a system for transmitting information comprising such a receiver and a method for transmitting information using very weak light pulses
Zgłaszający
K. Banaszek, M. Jachura
Numer zgłoszenia
EP3692657, EP3734862, US app. 16/759,883, CN111328444, PCT/IB2018/058421
Data zgłoszenia
30.10.2017
Tytuł
The method of quantum distribution of the cryptographic key using very weak light pulses, the transmitter, receiver, set of receivers and the system for quantum distribution of the cryptographic key using very weak light pulses, the method of transmitting the cryptographic key using very weak light pulses and the method of receiving the cryptographic key using very weak light pulses.
Zgłaszający
K. Banaszek, M. Jachura, M. Jarzyna, M. Pawłowski (University of Gdansk)
Numer zgłoszenia
P.433108, PCT in preparation
Data zgłoszenia
29.02.2020
Tytuł
System for generating entangled photon pairs of multimode quantum memory for regeneration of a quantum signal at a distance, a method for generating entangled photon pairs of multimode quantum memory for regeneration of a quantum signal at a distance.
Zgłaszający
W. Wasilewski, M. Lipka, M. Mazelanik, M. Parniak-Niedojadło, K. Zdanowski, A. Ostasiuk, A. Leszczyński
Numer zgłoszenia
P.434142
Data zgłoszenia
31.05.2020
Tytuł
A method of calibrating an image amplifier to reduce crosstalk signals at the input to a microchannel system and an image amplifier calibration kit.
Zgłaszający
M. Lipka, W. Wasilewski, M. Mazelanik, M. Parniak-Niedojadło
Numer zgłoszenia
P. 430266
Data zgłoszenia
17.06.2019
Tytuł
A method of optical communication for information transmission and cryptographic key distribution, and a system for implementing the method.
Zgłaszający
K. Banaszek, M. Jachura, P. Kolenderski, M. Lasota
Numer zgłoszenia
P.436177
Data zgłoszenia
30.11.2020