Laboratorium Urządzeń Kwantowo-Optycznych (LUKO)

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Dr Michał Parniak-Niedojadło


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-6849-4671Orcid 0000-0002-6849-4671
Dr Michał Parniak-Niedojadło jest młodszym liderem zespołu w Centrum Optycznych Technologii Kwantowych (QOT). Jego zainteresowania naukowe dotyczą tematów związanych z optyką kwantową, takich jak wykrywanie pojedynczych fotonów, przetwarzanie i przekazywanie optycznych informacji kwantowych, zespoły atomów, optyka nieliniowa czy optomechanika kwantowa. W QOT pracuje nad eksperymentalnymi wdrożeniami protokołów kwantowych opracowywanych przez zespoły teoretyczne. Przy realizacji eksperymentów ściśle współpracuje z prof. Wojciechem Wasilewskim (QOT) i prof. Eugenem Polzikiem (Instytut Nielsa Bohra na Uniwersytecie Kopenhaskim). Do jego najważniejszych osiągnięć naukowych zaliczyć można przedstawienie superrozdzielczości w obrazowaniu przy użyciu interferencji dwufotonowej, uzyskanie rekordowej pod względem pojemności pamięci kwantowej, a także wykazanie pierwszego splątania makroskopowych układów spinowych i mechanicznych.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

Laboratorium Urządzeń Kwantowo-Optycznych (LUKO) bada podstawy i zastosowania urządzeń optycznych działających w reżimie kwantowym. Skupiamy się na systemach obrazowania, w których wykorzystujemy kwantową teorię informacji do udoskonalania klasycznych systemów obrazowania i pracujemy nad budową nowych mikroskopów, które będą wykorzystywały pełną informację kwantową obecną w polu optycznym. Badamy również kwantowe, nieliniowe procesy zachodzące w ośrodkach atomowych, aby wdrożyć kwantowe przetwarzanie obrazów na poziomie pojedynczych fotonów. W tym celu staramy się wykorzystać atomy rydbergowskie, które mogą pośredniczyć w oddziaływaniach między fotonami. Wreszcie, wykorzystujemy również ośrodki atomowe do badania obrazowania w dziedzinie czasu i częstości.