Laboratorium technologii kwantowych

LIDER GRUPY
LIDER GRUPY

Prof. dr hab. Konrad Banaszek


ScopusScopus

Orcid 0000-0002-5389-6897Orcid 0000-0002-5389-6897
Prof. Konrad Banaszek uzyskał stopień doktora na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 r. odbył staże podoktorskie na Uniwersytecie w Rochester (USA) i Uniwersytecie w Oxfordzie (Wielka Brytania), a następnie kontynuował karierę naukową na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów naukowych dotyczących różnych aspektów technologii kwantowych. W ostatniej dekadzie koordynował trzy projekty finansowane przez Siódmy Program Ramowy UE oraz realizował dwa projekty TEAM wspierane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Poza pracą naukową na Uniwersytecie Warszawskim pełni również funkcję koordynatora naukowego inicjatywy finansowej QuantERA, która skupia 32 agencje grantowe z 26 krajów i jest koordynowana przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce.

ZAKRES PRAC BADAWCZYCH ZESPOŁU

W Laboratorium Technologii Kwantowych rozwijane są nowe techniki dla optycznych systemów łączności wykorzystujące bieżące osiągnięcia optyki i informatyki kwantowej. Opracowywany jest schemat tzn. cyfrowych odcisków palców wykorzystujący interferencję wielofotonową, dzięki któremu zbędna jest stabilizacja fazy. Badana jest także propagacja sygnałów w obecności mechanizmów dekoherencji i wynikające stąd fundamentalne ograniczenia na przepustowość łączy optycznych.